Καταβολή μερίσματος από το ΜΤΣ το 2014

Καταβολή μερίσματος από το ΜΤΣ το 2014
Τελευταία ενημέρωση 11/04/2015

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΣ
Μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για την αλλαγή ημέρας καταβολής τουΜερίσματος, η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τους Συνδέσμους μέλη της, με κοινοποίηση σε Συνδέσμους μη μέλη της,  με τις ημερομηνίες καταβολής για το 2014.
                                                                                              ΠΡΟΣ
                                                    ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ & ΕΝΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΗ ΠΟΑΑΣΑ
                                            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ & ΕΝΩΣΕΙΣ  ΜΗ ΜΕΛΗ ΠΟΑΑΣΑ
ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ.  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού το Μέρισμα για το έτος 2014 από το Ταμείο θα καταβάλλεται τις ακόλουθες ημερομηνίες:
Στις 3 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Ιανουαρίου 2014 (καταβλήθηκε ήδη) 
· Στις 30 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Φεβρουαρίου 2014 
· Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Μαρτίου 2014 
· Στις 28 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Απριλίου 2014 
· Στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη του μηνός Μαΐου 2014 
· Στις 30 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουνίου 2014 
· Στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουλίου 2014 
· Στις 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη του μηνός Αυγούστου 2014 
· Στις 29 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 
· Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου 2014 
· Στις 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου 2014 
· Στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Δεκεμβρίου 2014
. Στις 2 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιανουαρίου 2015.