Ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ για τη μείωση των Επικουρικών Συντάξεων 2013

Ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ για τη μείωση των Επικουρικών Συντάξεων 2013
Τελευταία ενημέρωση 10/10/2015


Μειώσεις Επικουρικών Συντάξεων των ταμείων ΤΕΑΕΧ (Χωροφυλακής) - ΤΕΑΥΑΠ (Αστυνομίας Πόλεων).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α-222/12-11-2012) από 1-1-2013, οι επικουρικές συντάξεις που χορηγούν οι τομείς ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ, υπόκεινται σε κλιμακωτές μειώσεις της τάξεως 5%, 10%, 15% ή 20%, όπως μειώθηκε και η σύνταξητου καθενός από 1-1-2013, κατ΄εφαρμογή της υποπαραγράφου ΙΑ.5 "ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ" σελίδα 5606 του Ν. 4093/2012.
Οι παραπάνω μειώσεις εφαρμόζονται :
α. Για τον ΤΕΑΕΧ το Β΄Δίμηνο 2013, με αναδρομική κράτηση για την Α΄Διμηνία 2013.
β. Για τον ΤΕΑΥΑΠ το Α΄Τρίμηνο 2013                                                                               
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων από 1-4-2013 θα γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (όπως είχαν δηλωθεί όταν ζητήθηκε από το ΤΕΑΠΑΣΑ).