Καλούνται τα μέλη των Δ.Σ. των Συνδέσμων, Ενώσεων Αττικής έξω απο του Υπουρ. Εργασίας την 16-5-2022

Καλούνται τα μέλη των Δ.Σ. των Συνδέσμων, Ενώσεων Αττικής έξω απο του Υπουρ. Εργασίας την 16-5-2022
Τελευταία ενημέρωση 14/05/2022

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
                                                                                                                              Αθήνα ,12 Μάϊου 2022
Με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των συνταξιουχικών οργανώσεων τα Διοικητικά Συμβούλια των Α΄ βάθμιων Οργανώσεων της Αττικής παρακαλούνται όπως την Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 10.00 να ευρίσκονται έξω απο το Υπουργείο Εργασίας Σταδίου 29 Αθήνα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την μη καταβολή ως σήμερα της κράτησης του 0,20 ανά συνταξιούχο στις Β΄ βάθμιες Οργανώσεις.
Κατόπιν τούτου η ΠΟΑΣΑ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων - Ενώσεων της Αττικής :
- Σ.Α.Σ.Α. Αθηνών
- Σ.Α.Α. Ν/Α Αττικής << Ο ʼγιος Αρτέμιος >>
-Σ.Α.Σ.Α. Δυτ. Αττικής 
- Σ.Α.Σ.Α. Ηλιουπόλεως
- Ένωση Συτ/χων Αστ/κών Αττικής  
- Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Π.Σ. (ΕΑΑΠΣ) 
όπως παρευρεθούν στην εν λόγω  διαμαρτυρία.
Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να διεκδικήσουμε ότι μας στερούν.
    Με εκτίμηση
 
                                                                                                                                                                                  
 
 Ο        Γενικός Γραμματέας                                                                                         Ο    Πρόεδρος
 
                                                                                                                     
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                          ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
 Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                            Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.