Αλλαγές στο ΜΤΠΥ με το Ν 4997 της 25-11-2022

Αλλαγές στο ΜΤΠΥ με το Ν 4997 της 25-11-2022
Τελευταία ενημέρωση 01/12/2022

 Σας παραθέτουμε το Ν 4997 ΦΕΚΑ 219 της 25-11-2022 Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικης Νομοθεσίας , ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις 

Στο Κεφάλαιο Ζ ενδιαφέρουν τα άρθρα 37 έως 42 , που αναφέρονται στην προαιρετική συμμετοχή υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ στο ΜΤΠΥ και στα όργανα Διοίκησης του ΜΤΠΥ ,στον Διοικητή του ΜΤΠΥ  ,το  ΔΣ και στη διαχείρηση της περιουσίας αυτού 
Διαβάστε το ΦΕΚ