Επικοινωνία

Επικοινωνία
Τελευταία ενημέρωση 11/05/2015

Οι Σύνδεσμοι και τα μέλη τους μπορούν να επικοινωνούν με την  Ομοσπονδία χρησιμοποιώντας το e-mail της (poaasa@yahoo.gr) για προτάσεις, συνεργασίες για δημοσίευση στην εφημερίδα ''ΦΩΝΗ'', προβολή θεμάτων ή δραστηριοτήτων τους στην ιστοσελίδα, ενημερώσεις και άλλα θέματα που αφορούν ή ενδιαφέρουν τους συναδέλφους.
Η διεύθυνση είναι Μενάνδρου 54, Τ.Κ. 104-31 τηλ. 210-5249884 και fax: 210-5228253. Ώρες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των Συναδέλφων 08:00-12:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.