ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ο.Α.Σ.Α.

Καταστατικό  της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. που ίσχυε μέχρι το 2015

Καταστατικό της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. που ίσχυε μέχρι το 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.)   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Όπως τροποποιήθηκε από το 4ο Συνέδριο της 7/8 Ιουνίου 2003) ... 18/05/2023

Δείτε περισσότερα
Καταστατικό Π.Ο.Α.Σ.Α. που ίσχυε μέχρι το 2022

Καταστατικό Π.Ο.Α.Σ.Α. που ίσχυε μέχρι το 2022

  (Όπως τροποποιήθηκε από το 16ο Π. Σ Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α., που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα την 20/21 Ιουνίου 2015.)   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ( Π.Ο.Α.Σ.Α. )    ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   ... 18/05/2023

Δείτε περισσότερα
Το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Π.Ο.Α.Σ.Α. 2022

Το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Π.Ο.Α.Σ.Α. 2022

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που έγιναν με την με α/α 22/ 5,6,7,Ιουνίου 2022 απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου των μελών της Ομοσπονδίας  Όπως τροποποιήθηκε από το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο  της Π.Ο ... 18/05/2023

Δείτε περισσότερα