Λειτουργία Ιατρείου Λοιμώξεων στο ΝΙΜΤΣ

 Λειτουργία Ιατρείου Λοιμώξεων στο ΝΙΜΤΣ
Τελευταία ενημέρωση 09/11/2015

Με έγγραφό του το ΝΙΜΤΣ μας εγνώρισε τα εξής :

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Ιατρείου Λοιμώξεων
1.    Σας γνωρίζουμε ότι στο ΝΙΜΤΣ από 30 Οκτωβρίου 2015 στο χώρο του Β' Παθολογικού Εξωτερικού Ιατρείου, θα λειτουργεί Ιατρείο Λοιμώξεων.
2.    Το Ιατρείο θα εξετάζει κάθε Παρασκευή από ώρα 08.30-10.30 κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κλείσει στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα : 210-7288367 και 210-7227523.
3.    Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.
4.    Πίνακας Αποδεκτών Αποδέκτες για ενέργεια Υ.Ε.Θ.Α.
5.    Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού Εφημερίδα « Εθνική Ηχώ »
6.    Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστρ.Αξκών Ε.Δ. & Σωμ.Ασφαλείας Ένωση Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας


Υπτγος(ΥΙ)
Ιωάννης Αγγελάκας
Γεν.Διευθυντής