Υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας 04/12/1913.

Υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας 04/12/1913.
Τελευταία ενημέρωση 11/12/2015

Υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας
"Η διεθνής επιτροπή διακανονισμού των συνόρων Αλβανίας-Ελλάδας υποβάλλει στην Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου τις αποφάσεις που λήφθηκαν από αυτή, γνωστές ως ""Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας"", με βάση τις οποίες η Βόρεια Ήπειρος παραχωρείται στην Αλβανία. Μετά την έντονη διαμαρτυρία και τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων στο Λονδίνο δίνουν διακοίνωση στην ελληνική κυβέρνηση, με την οποία της γνωστοποιούν ότι η απόφαση για οριστική παραχώρηση των νησιών του Αιγαίου εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωσή της με τους όρους του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας."