Πρόγραμμα κοινωνικών παροχών στους μερισματούχους του Μ.Τ.Σ.

Πρόγραμμα κοινωνικών παροχών στους μερισματούχους του Μ.Τ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 12/03/2018

 Το Μ.Τ.Σ. με ανακοίνωσή του μας γνωρίζει για το  Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της "PICAR AEE" προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ . Πληροφορίες πατήστε εδώ: