Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του Δημοσίου από το ΙΚΑ

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του Δημοσίου από το ΙΚΑ
Τελευταία ενημέρωση 03/04/2015

Δελτίο Τύπου

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Γνωστοποιούμε στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από 29/10/2014 σε θέματα που αφορούν:

  • Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους
  • Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος
  • Χορήγηση Ευρωπαϊκών Εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ΕΚΑΑ
  • Παραλαβή δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας

θα προσέρχονται, για μεν την περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για δε την περιοχή Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

1.      Υπ/μα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 - Πλ. Καραϊσκάκη,

2.      Υπ/μα Αλεξάνδρας, Πανόρμου & Καρύστου 7,

3.      Υπ/μα Συντάγματος, Ακαδημίας 21,

4.      Υπ/μα Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθνικής Αντίστασης,

5.      Υπ/μα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.

Επισημαίνεται, ότι μετά την κατάργηση της χειρόγραφης θεώρησης για τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ