ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του προέδρου του Μ.Τ.Σ. μετά την αποστολή χιλιάδων αιτημάτων προς το Μ.Τ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του προέδρου του Μ.Τ.Σ. μετά την αποστολή χιλιάδων αιτημάτων προς το Μ.Τ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 12/04/2021

 Ενημέρωση Μερισματούχων του ΜΤΣ επί Κρατήσεων στα Μερίσματα που εφαρμόζονται από 01-01-2013, με βάση διατάξεις του ν.4093/2012

2021, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12 
 
 
 
1. Με αφορμή το γεγονός ότι το ΜΤΣ γίνεται δέκτης χιλιάδων αιτημάτων για παύση και επιστροφή κρατήσεων επί των μερισμάτων, σας ενημερώνουμε τα εξής:
 
α. Οι ανωτέρω μειώσεις εφαρμόζονται από 01-01-2013 και ενεργούνται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κατ΄ εφαρμογή, των διατάξεων, του ν. 4093/2012, όπως ισχύει σήμερα.
β. Το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ΄ αριθμ. 14/01/23-06-2020 Πρακτικό του εισηγήθηκε την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την κατάργηση της προβλεπόμενης από το ν. 4093/2012 κράτησης υπέρ ΜΤΣ, από 01-01-2021.
2. Η παρούσα ανακοίνωση υπέχει θέση απάντησης για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο Ταμείο μας, για το παραπάνω θέμα.
 
Ο
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΜΤΣ
 
Αντιστράτηγος ε.α. Α. Μυτιληνάκης

Περισσότερα πατήστε εδώ