ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν δηλώσατε στη Φορολογική Δήλωση τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης το 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν δηλώσατε  στη Φορολογική Δήλωση τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης το 2013
Τελευταία ενημέρωση 04/08/2020

 Για ενημέρωσή σας, διαβάστε την παρακάτω ανάλυση που αφορά την επιβολή φόρου σε συνταξιούχους που παρέλειψαν να δηλώσουν τα αναδρομικά τους το έτος 2013 και προηγουμένων χρήσεων μαζί με το νομικό πλαίσιο και την τελική απόφαση (εγκύκλιο)του ΥπΟικ  προς γνώση και ενεργειών των θιγομένων συναδέλφων  αποστράτων, επειδή υφίσταται προθεσμία γι αυτούς που δεν έχουν υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή να υποβάλλουν άμεσα αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 31-7-2020 για την ακύρωση/τροποποίηση της πράξης του διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
Αναδρομικά συνταξιούχων 2013

Ιστορικό.
Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2019 όλως αιφνιδίως η Φορολογική Αρχή επικαλούμενη το άρθρο 32 παρ. 2 του ν.4174/2013 ανάρτησε στη προσωποποιημένη πληροφόρηση της ΑΑΔΕ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε 70.000 περίπου συνταξιούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας είχαν λάβει αναδρομικά το έτος 2013 με βάση τη βεβαίωση αποδοχών και συντάξεων που απέστειλε ηλεκτρονικά στη Φορολογική Αρχή ο αρμόδιος φορέας που τα κατέβαλε, τα οποία όμως δεν είχαν περιληφθεί ούτε στη δήλωση του οικονομικού έτους 2014 ούτε σε κάποια τροποποιητική δήλωση. 
Η Φορολογική Αρχή με επίκληση ως τροποποιητική δήλωση υπαιτιότητας του φορολογουμένου και οίκοθεν ενέργειες….!!!! απέστειλε ταχυδρομικά προς στους ανωτέρω φορολογούμενους απλή ταχυδρομική επιστολή με πράξη διοικητικού προσδιορισμού από την αρμόδια ΔΟΥ με στρογγυλή Υπηρεσιακή σφραγίδα, χωρίς να φέρει την υπογραφή και στοιχεία του προϊστάμενου της ΔΟΥ, επιβάλλοντας υψηλό φόρο, προσαυξήσεις και πρόστιμο, επειδή άθροισε όλα τα αναδρομικά προηγουμένων ετών στη χρήση του 2013  φορολογώντας αυτά με έκπτωση 20%, ενώ όρισε σαν καταληκτική ημερομηνία εφάπαξ πληρωμή του φόρου κλπ, την 28-2-2020.
Μετά από διαμαρτυρίες των συνταξιούχων, δημοσιεύματα του τύπου και επερωτήσεις βουλευτών ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι …….’’ Θα δοθεί λύση στο πρόβλημα με τα αναδρομικά ποσά συντάξεων για τα οποία οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσοστό αναδρομικών συντάξεων που εισπράχθηκαν το 2013 από τους δικαιούχους, οι οποίοι όμως δεν συμπεριέλαβαν τα συγκεκριμένα ποσά στη φορολογική τους δήλωση, με αποτέλεσμα να τους καταλογιστεί φόρος. Ανάμεσα σ’ αυτές τις περιπτώσεις προέκυψαν και ορισμένες πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα αυτά είχαν συμπεριληφθεί από τους φορολογουμένους στις δηλώσεις που είχαν υποβάλει. Η Κυβέρνηση με τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε αποκαθιστά την άνιση και άδικη αυτή αντιμετώπιση που είχε προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε συγκεκριμένους συνταξιούχους. Πλέον δίνεται η δυνατότητα να διορθωθούν τα εκκαθαριστικά είτε μετά από αίτηση του φορολογουμένου είτε από την ίδια την ΑΑΔΕ οίκοθεν. Η νέα διαδικασία θα δώσει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να προβεί σε διορθωτική παρέμβαση με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρμόδιες ΔΟΥ, για να διασφαλιστεί η φορολόγηση των σχετικών ποσών στις χρήσεις στις οποίες πράγματι ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.
Προβλέπεται, επίσης, ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα, ενώ μειώνονται σημαντικά οι επιβαλλόμενες προσαυξήσεις στους συνταξιούχους που έλαβαν καθυστερημένα την πρώτη τους σύνταξη χωρίς χρονοβόρες ελεγκτικές διαδικασίες.’’
     Με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις ο κ Υφυπουργός παρέτεινε την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου αρχικά στις 29-5-2020 και στη συνέχεια στις 31-7-2020, ενώ παράλληλα  με πράξη Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) δόθηκαν παρατάσεις και επί των ενδικοφανών προσφυγών σύμφωνα με Aρθρο 6 (παραγρ. 1-6) ΦΕΚ A 75 - 30.03.2020'' Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του ΚΦΔ.
 
Νομικό πλαίσιο
1) Ν. 2238/1994, Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  (ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994)
2) Ν. 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
        (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013)
3) Ν.4701/2020 Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων κλπ (ΦΕΚ Α’ 128/ 30-6-2020)
 
Σχόλια - παρατηρήσεις
 
 Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των Φορέων (ΕΦΚΑ, ΜΤΠΥ κλπ), τα αναδρομικά ήταν διακριτά και αφορούσαν χρήση προηγουμένων ετών (2010, 2011, 2012), άρα κακώς η Φορολογική Αρχή όλα τα παραπάνω αναδρομικά τα φορολόγησε στη χρήση του 2013, ήτοι στο έτος που έτυχε να εισπραχθούν από το φορολογούμενο.
Σύμφωνα με τη παραγρ 1 του άρθρου 46 Ν.2238/1994, ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του. Επομένως η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορούσε να προβεί σε αυτή τη πράξη επιβολής φόρου, επειδή και μόνο είχε τη πληροφορία από κάποιο Φορέα περί καταβολής στο έτος 2013 κάποιου ποσού, χωρίς να εξετάσει ποίες χρήσεις αφορούσαν. Υπήρχε μόνο η περίπτωση, σύμφωνα με τη παράγρ. 4 εδάφιο δ’ του άρθρου 45 του ιδίου νόμου, αποκλειστικά και μόνο στη ευχέρεια του φορολογουμένου, εφόσον το επιθυμούσε, να φορολογηθούν τα αναδρομικά στη χρονιά που τα εισέπραξε μειωμένα όμως κατά 20%. 
2.  Η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορούσε να εκδώσει πράξη με το άρθρο 32 παραγρ 2 ν.4174/2013 σε συνδυασμό του άρθρου 72 παραγρ. 5 του ιδίου νόμου για το οικονομικό έτος 2014, δηλαδή να εκδώσει διοικητικό προσδιορισμό φόρου και μάλιστα στο εκκαθαριστικό να εμφανίζεται ‘’με υπαιτιότητα του φορολογούμενου’’ διότι 
    α) ουδέποτε υποβλήθηκε από το φορολογούμενο τροποποιητική φορολογική δήλωση, 
    β) με τις πληροφορίες που κατείχε, θα έπρεπε, προτού εκδώσει τη πράξη, να γνώριζε το φορολογικό αντικείμενο και ποία χρήση αφορούσε.
3.  Η Φορολογική Διοίκηση απέστειλε απλές επιστολές στους φορολογουμένους στο τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2019 με το διοικητικό προσδιορισμό του φόρου, οι οποίες μάλιστα ήταν ανυπόγραφες από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 ν.4174/ 2013 η κοινοποίηση πράξεων, που η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς και συντελείται α) ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του β) με την αποστολή συστημένης επιστολής στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του γ) με την επίδοση στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με δικαστικό επιμελητή. Στη προκειμένη περίπτωση η Φορολογική Διοίκηση δεν ενήργησε κατά τους νομίμους τύπους.
4.    Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4174/2013, ‘’’η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης’’, οπότε με όριο παραγραφής την 31-12-2019, έπρεπε οι παραπάνω ενέργειες να είχαν κοινοποιηθεί με το σχετικό φύλλο ελέγχου στο φορολογούμενο και να λάβει γνώση έως την 11 Δεκεμβρίου 2019, το οποίο όμως ουδέποτε εξέδωσε και κοινοποίησε εγκαίρως, δεν του απέστειλε έντυπο παροχής πληροφοριών, δεν του δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλλει συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, ασκώντας έτσι τα νόμιμα δικαιώματα του, οπότε και τίθεται θέμα παραγραφής των απαιτήσεων του δημοσίου για τη χρέωση φόρων σύμφωνα με το άρθρο 69 ν.2238/94.
    Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Φορολογική Αρχή έσφαλε με την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2014 (με τα εισοδήματα διαχ/κής περιόδου 1/1-31/12/2013, αφού ουχί ορθώς ερμήνευσε και περαιτέρω εφάρμοσε τις ισχύουσες περί του ζητήματος αυτού διατάξεις ήτοι, χωρίς την επιλογή του φορολογούμενου συνάθροισε τις αναδρομικές συντάξεις σε μία διαχειριστική περίοδο (2013) παραβιάζοντας τις διατάξεις περί της αυτοτέλειας των χρήσεων, τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του ν.2238/94 και σε κάθε περίπτωση τις διατάξεις περί της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου εισοδήματος.
5. Ο κ. Υφυπουργός του ΥπΟικ με το άρθρο 30 του ν.4701/2020 προέβη στη ρύθμιση συμπληρώνοντας το άρθρο 63β στο ν.4174/2013 όπου παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή να καταθέσουν αίτημα στις αρμόδιες ΔΟΥ για ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης της φορολογικής διοίκησης έως 31-7-2020 εκδιδομένης νέας πράξεως αναλόγως μέχρι 30-9-2020.  Στις δε περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασης της λογίζεται σαν αίτηση του φορολογούμενου για την ακύρωση ή τροποποίηση εκδιδομένης νέας πράξεως αναλόγως μέχρι 30-9-2020. Για τις παραπάνω υποθέσεις σε περίπτωση ρητής απόρριψης η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ .
Mε την Α. 1169/17-7-2020 Εγκύκλιο απόφαση του ΥπΟικ καθορίζεται η διαδικασία για την ακύρωση/τροποποίηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Με νεώτερη απόφαση της ΑΑΔΕ  (Α. 1182/31-7-2020) μετατίθεται η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ για ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης της φορολογικής διοίκησης έως την 30-9-2020 καθώς και η παράταση του χρόνου της ληξιπρόθεσμης οφειλής την ίδια ημερομηνία.

 Ομοίως παρατείνεται έως την 30-10-2020 η προθεσμία έκδοσης πράξης που προσδιορίζεται μετά από ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 53α του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. λογίζεται ως αίτηση. Σε περίπτωση  σιωπηρής απόρριψης αιτημάτων ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης της πιο πάνω ορισμένης προθεσμίας,  παρατείνεται ως την 1-12-2020 η εκ νέου εκκίνηση της προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής  από τη ΔΕΔ.
Πατήστε εδώ 
 
Γιάννης Γιαννούλης
Ειδ. Γ.Γ.-Ταμίας Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών