Διεκδικήσεις ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διεκδικήσεις ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου
Τελευταία ενημέρωση 07/04/2015

 Η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α με την συνδρομή απόστρατων συναδέλφων έχει συντάξει σχετικά έντυπα και προτείνει όπως τα μέλη μας προσφύγουν άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά του Ελληνικού Δημοσίου με ατομικές αγωγές ή εφέσεις- Αγωγές  ( ανάλογα την περίπτωση ) ή μέσω δικηγόρου( συμμετοχή μεμονωμένα ή με ομαδικές αγωγές ). Έντυπα μπορείτε να προμηθευτείτε από τους κατά τόπους Συνδέσμους – Ενώσεις ή δικηγόρους που ασχολούνται με το αντικείμενο.