Επιστολη στον Υπ. Π.Π.. για το ΜΤΣ

Επιστολη στον Υπ. Π.Π.. για το ΜΤΣ
Τελευταία ενημέρωση 11/04/2015

 

Κύριε Υπουργέ,   

Πρόσφατα με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, έγινε ρύθμιση του χρέους του Μ.Τ.Σ. προς το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίστηκε ο τρόπος εξόφλησής του σταδιακά εντός 15ετίας.
Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της ψηφισθείσας ρύθμισης, σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα με την Διοίκηση του Μ.Τ.Σ.   αποφάσισε  και παρακράτησε  τα έσοδα του Μ.Τ.Σ. του α΄ τριμήνου 2012, για μερική αποπληρωμή του χρέους του.
Η ενέργεια αυτή  δημιουργεί μείζον ζήτημα, γιατί ανατρέπει και ακυρώνει πλήρως την όλη προσπάθεια και τον προγραμματισμό για σταθεροποίηση του Μ.Τ.Σ. εντός του έτους 2012 και επί πλέον μετακυλείει το βάρος κάλυψης αυτής της παρακράτησης στους μερισματούχους του, με νέες περικοπές στο μέρισμα ύψους 30% από 1-1-2012, πέραν  της περικοπής που έγινε από 1-1-2011, ύψους 25% με ό,τι αυτό σημαίνει για την εξαιρετικά δύσκολη θέση των μελών του Μ.Τ.Σ. και των οικογενειών τους. 

Κύριε  Υπουργέ,

 Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας  άμεσες ενέργειες προκειμένου να αρθεί η συντελούμενη  αδικία. Παρά τα όσα συμφωνήθηκαν με το Υπουργείο Οικονομικών.