Δ.Σ της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 5-7-2021. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Δ.Σ της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 5-7-2021. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 27/09/2023

           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α.)        

                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Αθήνα , 05/07/2021 
Μετά την λήξη του 21ου ΠΣ της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 3 και 4 Ιουλίου 2021 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και την διεξαχθείσα ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. προέκυψαν τα εξής εκλογικά αποτελέσματα .
Πρόεδρος : ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
Μέλη του Δ.Σ. 
1. ΒΟΡΓΙΑΣ Κωνσταντίνος
2. ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
4. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης
6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος
7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Λεωνίδας
8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
9. ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Αντώνιος
10. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος
11. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
12. ΣΜΠΟΥΚΗΣ Βασίλειος
13. ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος
14. ΒΕΛΗΣ Παναγιώτης
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
1. ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ Ευγενία 
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης 
3. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ 
 
Σήμερα συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.  που εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες της 4 Ιουλίου 2021  στην Αθήνα  μετά από πρόσκληση των πλειοψηφισάντων  Προέδρων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και έλαβε το ακόλουθο σχήμα 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Α.Σ.Α. 
1.            Πρόεδρος  :   ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος   Υποστράτηγος   ε .α. ΕΛ.ΑΣ 
                                                                                                                    ( ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ )
2.            Α΄ Αντιπρόεδρος :  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας   Αστυνομικός Διευθυντής  ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                     
                                                                                                                  ( ΣΥΝΔ.  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ )
3.            Β΄ Αντιπρόεδρος :  ΒΟΡΓΙΑΣ Κωνσταντίνος    Υπαστυνόμος   ε. α. ΕΛ.ΑΣ.
                                                                                               (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ. & ΠΡΩΗΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ )
4.            Γ΄ Αντιπρόεδρος :  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Λεωνίδας  Υπαστυνόμος Β΄ ε .α. ΕΛ.ΑΣ.                 
                                                                                                                    ( ΣΥΝΔ.  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ)
5.            Γενικός Γραμματέας : ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς   Αντιστράτηγος ε .α. ΕΛ.ΑΣ.             
                                                                                                                     (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ )
6.            Ειδικός  Γραμματέας : ΒΕΛΗΣ Παναγιώτης   Αντιστράτηγος ε.α. Π.Σ. 
                                                                                                               (ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ   Π.Σ.  )
7.            Ταμίας :   ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας Αντιστράτηγος     ε. α. ΕΛ.ΑΣ.  (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
8.            Αναπληρωτής Ταμία  : ΣΜΠΟΥΚΗΣ  Βασίλειος  Σημαιοφόρος   ε. α. Λ.Σ. 
                                                                                                         (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΟΣ   )     
9.            Μέλος :ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος   Ανθ/μος  ε .α. ΕΛ.ΑΣ.   (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν.  ΣΑΜΟΥ  ) 
10.          Μέλος :ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης  Ανθ/μος ε. α. ΕΛ.ΑΣ.  (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)                   
11.          Μέλος :ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος   Υπαστυνόμος Β΄ ε .α. ΕΛ.ΑΣ.                           
                                                                                                    (ΕΝΩΣΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)      
12.          Μέλος :ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος   Ανθ/μος  ε .α. ΕΛ.ΑΣ.
                                                                                                     (ΕΝΩΣΗ ΣΥΤ/ΧΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ. ΑΣ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ )       
13.          Μέλος :ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Αντώνιος   Υπαστυνόμος Α΄ ε.α. ΕΛ.ΑΣ. 
                                                                                                                (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )     
14.          Μέλος :   ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος    Αστυνόμος Β΄ ε. α. ΕΛ.ΑΣ. 
                             (ΣΥΛ. ΠΟΛ/ΚΟΣ – ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. ΧΩΡ/ΚΗΣ – ΕΛ. ΑΣ. ΠΥΡ/ΚΗΣ & ΑΓΡ/ΚΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  )
15.          Μέλος : ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος   Ταξίαρχος ε. α. ΕΛ.ΑΣ.  (ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ )ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
1. Πρόεδρος : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης                                               ( ΑΘΗΝΑ )
2. Μέλος :ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ Ευγενία                                             (ΜΕΣΣΗΝΙΑ )
3. Μέλος : ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ                                                            (ΑΡΓΟΛΙΔΑ )
 
 
Εκφράζουμε
την ανησυχία μας για τις συνεχιζόμενες περικοπές παρά τις αποφάσεις των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση των αποστράτων , όλων γενικά τω συνταξιούχων και των εργαζομένων της χώρας.
την συμπαράστασή μας στους εν ενεργεία συναδέρφους μας στους αγώνες όλων των εργαζομένων και θα είμαστε αλληλέγγυοι στα προβλήματά τους.
Ανησυχία μας για την ανεργία, την αναγκαστική «μετανάστευση» των νέων μας, την αύξηση του δημογραφικού προβλήματος, την αποδυνάμωση της κοινωνικής ασφάλισης,  την κρίση θεσμών και αξιών.
Το Δ.Σ. θα προασπίσει με κάθε μέσο σε συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες του κλάδου τα συμφέροντά μας.
Με αγώνες περιφρουρούμε τα δικαιώματα μας όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
 
                                 Συνημμένο είναι το ψήφισμα του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου