Σύσκεψη ΠΟΑΑΣΑ με Επίτιμους Αρχηγούς ΕΛ.ΑΣ. 10-4-2013

Σύσκεψη ΠΟΑΑΣΑ με Επίτιμους Αρχηγούς ΕΛ.ΑΣ. 10-4-2013
Τελευταία ενημέρωση 29/04/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ  ΠΟΑΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
Με  πρωτοβουλία της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ)  πραγματοποιήθηκε την 10-4-2013 και ώρα 18.00 στα γραφεία της , κοινή σύσκεψη με τους επιτίμους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τα μείζονος σημασίας ζητήματα  που ανέδειξε η σημερινή  πραγματικότητα  και απασχολούν έντονα το  προσωπικό  στην ενέργεια και αποστρατεία. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, οι ακόλουθοι από τους επιτίμους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας: ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Γεώργιος, ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Αναστάσιος, ΜΑΚΡΗΣ Στέφανος, ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΝΑΣΙΑΚΟΣ Φώτιος,  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος τ. υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ιωάννης και  ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Βασίλειος. Από το Δ.Σ. της ΠΟΑΑΣΑ παρέστησαν ο Πρόεδρος  κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος, ο Αντ-δρος κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, τα μέλη κ. ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος, κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων και κ. ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ Νικόλαος. Επίσης παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος, οι Πρόεδρος και Γ.Γ. του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Γλυφάδας κ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ Νικόλαος και ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος, αντίστοιχα, καθώς και οι Αντιπρόεδρος και Γ.Γ. του Συνδέσμου Αθηνών κ. ΣΚΛΑΒΟΣ  Ιωάννης και  ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσέας, αντίστοιχα.  Το αποτέλεσμα της συνάντησης κρίθηκε ιδιαίτερα ουσιαστικό και αποφασίστηκε όπως επαναλαμβάνονται  οι συναντήσεις αυτές ανά τακτά διαστήματα .