Το συμπληρωματικό εφάπαξ από το ΤΑΠΑΣΑ

Το συμπληρωματικό εφάπαξ από το ΤΑΠΑΣΑ
Τελευταία ενημέρωση 25/12/2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
                                                                                                                                    Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021
 
 
                                                                                                                     ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ /ΕΝΩΣΕΙΣ
Αρ. Πρωτ: 6227
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικά εφάπαξ 
 
   Αγαπητοί συνάδελφοι η Ομοσπονδία μας ανακοινώνει ότι με χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΠΑΣΑ υιοθετήθηκε  , μετά από θετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ταμείου , η πρόταση του προέδρου μας και μέλους του  ΔΣ της Π.Ο.Α.Σ.Α.  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευάγγελου   όπως το ταμείο χορηγεί άμεσα και μετά από πρωτόδικη θετική δικαστική  απόφαση  το συμπληρωματικό εφάπαξ των συνταξιούχων συναδέλφων μας χωρίς να προσφεύγουν στο Εφετείο.
Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης θα απεμπλέξει πολλούς συναδέλφους από ατέρμονες δικαστικές διεκδικήσεις , οι οποίες συχνά είχαν χρονοβόρο χαρακτήρα , και υιοθετείται έτσι ένα πάγιο αίτημα των συναδέλφων αποστράτων.
Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση του Δ,.Σ του ΤΑΠΑΣΑ το οποίο απέδειξε περίτρανα τον κοινωνικό του χαρακτήρα ως και τη λειτουργία των υπέρ των συμφερόντων των συναδέλφων – μετόχων.
Καλές γιορτές.
 
                                                                                                                            Με εκτίμηση
 
Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                     Ο Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος                                                                              Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                    Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.