Το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. διαθέτει κλίνες για τις αναγκες της Δημόσιας Υγείας & COVID-19

Το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. διαθέτει κλίνες για τις αναγκες της Δημόσιας Υγείας  & COVID-19
Τελευταία ενημέρωση 26/01/2023

Με νέα Υπουργική Απόφαση  ’’2182 της 14/01/2023’’,  προβλέπεται η παραχώρηση (50) κλινών νοσηλείας του ΝΙ.Μ.Τ.Σ. για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοιού, για το χρονικό διάστημα από 16/01/2023 έως και 31/03/2023.  
Στο διάστημα αυτό, το ΝΙ.Μ.Τ.Σ. εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του ΕΣΥ και το προσωπικό του αποζημιώνεται με επιβάρυνση του προυπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Ορίστηκε ως σύνδεσμος-συντονιστής ο Γεν. Διευθυντής ΝΙ.Μ.Τ.Σ. ο οποίος θα ενημερώνει το ΕΚΑΒ για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών αυξημένης φροντίδας.

Σημειώνεται ότι, αυτή η ρύθμιση έγινε  σε μια προσπάθεια  να διασφαλιστούν κατά το δυνατόν και τα δικά μας συμφέροντα, αλλά και να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητές μας αλλά και οι ελλείψεις μας σε προσωπικό και μέσα