Φορολογικές Δηλώσεις 2012

Φορολογικές Δηλώσεις 2012
Τελευταία ενημέρωση 18/03/2015

Πολλοί συνάδελφοι τηλεφωνούν και διατυπώνουν την παρακάτω ερώτηση:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του έτους 2012 που τελικά μας εστάλη ταχυδρομικώς , και αριστερά στη στήλη ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ στη θέση ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ( Υγ . Περ. ΤΥΔΚΥ, Εισφορά για αναγνώριση Προϋπηρεσίας κ.λ.π.)  αναγράφεται το ποσόν π.χ. 5.315,45 . Δεν υπάρχει άλλη στήλη στη ΒΕΒΑΒΙΩΣΗ που να αναγράφει το ποσό που παρακρατήθηκε για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 ,  το οποίο πρέπει να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση στον ΠΙΝΑΚΑ 8 -12 με κωδικό (333)για τον υπόχρεο και (334)για την σύζυγο.Που θα βρούμε απο την βεβαίωση το ποσό να το γράψουμε ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Σας ενημερώνουμε μετά από σχετική πληροφόρηση από το υπουργείο Οικονομικών ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του Κράτους ότι ΔΕΝ θα συμπληρώσουμε κανένα ποσό στους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ 8 -12 με κωδικό (333)για τον υπόχρεο και (334)για την σύζυγο (εκτός και αν εργάζεται ) γιατί αυτό αφορά την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του άρθρου 29 Ν. 3986/2011 και ΔΕΝ ΕΧΕΙ γίνει κράτηση στους Συνταξιούχους. ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ . Αυτό αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως ΜΙΣΘΩΤΟΙ και αφορούν τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης του 2012 , τα οποία θα αναγραφούν στην παραπάνω στήλη 8-12 (παρ 7 σχετικής εγκυκλίου Υπ Οικονομικών της 9-12-2011 ΓΓ Κ.ΚΑΠΕΛΕΡΗ ) 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που μας κρατούσαν κάθε μήνα που είναι γραμμένο  και δεν το βλέπουμε στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του έτους 2012 που μας εστάλλει ;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το ποσό της Ε.Α.Σ.που μας κρατούσαν κάθε μήνα έχει συμπεριληφθεί στο ποσό των ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ γενικά στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ (π.χ. στο ποσό των 5.315, 45 του πιο πάνω παραδείγματος  . Το ποσό της Ε.Α.Σ.  θα το δείτε , όπως ανεγράφετε, αν παρατηρήσετε  , στις στήλες( Β΄ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ) των ενημερωτικών σημειωμάτων κάθε τριμήνου  .
 
Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά οι κρατήσεις Ε.Α.Σ. θεσμοθετήθηκαν :
 
1.      με το άρθρο 11 του Ν.3865/2010 από 1-8-2010  απο 3% έως 10% για συντάξεις 1.400,01 έως 3.500,01 και άνω και
 
2.      με το άρθρο 44 παρ 10 του Ν.3986/2011 από 1-8-2011 η  αναπροσαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης του    
 
       Ν.3865/2010  κατά 6% έως 14 % . 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Μη συγχέουμε το Ε.Α.Σ. ( που μας αφορά  αλλά δεν ψάχνουμε κανένα τετραγωνίδιο να το γράψουμε) ,  με την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ( που δεν μας αφορά ). Είναι διαφορετικές κρατήσεις .
Σχετικά με την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του Ν 3986/2011 από το ΓΛΚ αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα  που αναγράφει ότι : 
Στις Συντάξεις του Δημοσίου ΔΕΝ έγινε κράτηση για Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης το ΕΤΟΣ 2012 .
Η κράτηση αυτή άρχισε να γίνεται με τη σύνταξη ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 .
Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που αναφέρεται στα τρίμηνα ενημερωτικά Σημειώματα προβλέπεται απο τον Ν. 3865/2010 και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ με την ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ καταβληθεισών Συνταξεων ΕΤΟΥΣ 2012 σωστά δεν Αναφέρει ΠΟΣΟ για την Κράτηση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του Ν. 3986/2011