Επίσκεψη και επίδοση στον κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. τιμητικής πλακέτας από τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Επίσκεψη και επίδοση στον κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. τιμητικής πλακέτας από τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 02/12/2021

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 
 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
        Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
       Τηλέφωνο : 210-5249884
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Στις 24 Νοεμβρίου 2021 αντιπροσωπεία της ΠΟΑΣΑ υπό τον Πρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο  Υποστράτηγο ε.α ΕΛ.ΑΣ, τον Αντιπρόεδρο κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα Αστυν. Δ/ντή ε.α ΕΛ.ΑΣ, τον Ειδικό Γραμματέα κ. ΒΕΛΗ Παναγιώτη  Αντιστράτηγο ε.α. Π.Σ., τον Ταμία κ. ΤΣΙΒΙΚΗ Ηλία   Αντιστράτηγο     ε. α. ΕΛ.ΑΣ.  και το Μέλος του Δ.Σ ΜΠΟΤΑΪΤΗ Αντώνιο  Υπαστυνόμο Α΄ ε.α. ΕΛ.ΑΣ. ,   επισκέφτηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,  τον Αρχηγό της Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ  Μιχαήλ  και του επέδωσε Τιμητική Πλακέτα με το έμβλημα της ΠΟΑΣΑ,  ως ένδειξη ευχαριστίας για την παραχώρηση Γραφείων  στην  ΠΟΑΣΑ σον ιστορικό χώρο των  πρώην Σχολών  Χωροφυλακής,  στην οδό Μεσογείων 96 στην Αθήνα  αλλά και την εν γένει βοήθεια του στην Ομοσπονδία μας . 
 Είναι ακόμη μια ένδειξη ότι τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Σ.Α. διατηρούν διαχρονικά άρρηκτους δεσμούς οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με αρχές και αξίες όπως η αλληλεγγύη , η προσφορά , η αγάπη για την ελευθερία και την πατρίδα.
 Επίσης του επιδόθηκε βιβλίο/λεύκωμα   αφιερωμένο  στα 20 χρόνια  δράσης της Ομοσπονδίας μας . 
Ταυτόχρονα στον κύριο Αρχηγό τέθηκαν υπόψη του και ζητήθηκε η συνδρομή του προς επίλυσή τους  τα παρακάτω  θέματα:
1. Να συνδράμει στην  εξεύρεση λύσης στο στεγαστικό πρόβλημα του Συνδέσμου αποστράτων Σωμάτων  Ασφαλείας N. Κεφαλληνίας.
2. Να ορίσει  ανώτατο Αξιωματικό εν ενεργεία ως εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ στο Δ.Σ του Μ.Τ.Σ.
3. Να βοηθήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας του ΜΤΣ,  με την θετική του εισήγηση για την έκδοση Κ.Υ.Α ώστε το 5% του ποσού των προστίμων από τροχαίες παραβάσεις να καταπίπτει υπέρ Μ.Τ.Σ. σε υλοποίηση του  άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4256/2014. 
4. Ο Αντιπρόεδρος κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  Νικήτας  και μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ ζήτησε από τον κύριο Αρχηγό να δεχτεί για εθιμοτυπική επίσκεψη  το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ, για να συζητηθούν μαζί του  κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα.
5. Το Μέλος του Δ.Σ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Αντώνιος αναφέρθηκε στο  στεγαστικό πρόβλημα  του Συνδέσμου  Αποστράτων Δυτικής Αττικής του οποίου τυγχάνει πρόεδρος  και ζήτησε την επίλυσή του.
6. Αιτηθήκαμε τη  διαμόρφωση του παρακείμενου στα γραφεία μας αύλειου χώρου προκείμενου αυτός να ανταποκρίνεται στην ιστορικότητα του χώρου.
Η Ομοσπονδία μας ευχαριστεί τον κ.  Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για την αμέριστη συμπαράστασή του και υπόσχεση για  άμεση  επίλυση των ανωτέρω θεμάτων που τέθηκαν  αλλά και για τη διαχρονική υποστήριξη του σε όλα τα   αιτήματα της ΠΟΑΣΑ,  επ’ ωφελεία των  μελών της.
Για το Δ.Σ.
               Ο Γενικός Γραμματέας                                Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                     
 ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ  Οδυσσεύς                  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Ευάγγελος     
Αντιστράτηγος ε. α. ΕΛ.ΑΣ.                                Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.