Φύλλα Εφημερίδας Κυβέρνησης για την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

Νόμος 2461 ΦΕΚ-Α 176 5-8-1920 Περί Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 2461 ΦΕΚ-Α 176 5-8-1920 Περί Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 2461 ΦΕΚ-Α 176 5-8-1920 Περί Αστυνομίας των Πόλεων ... 11/08/2019

Δείτε περισσότερα
Νόμος 3754 ΦΕΚ-Α 3 8-1-1929  Περί αρμοδιότητας της Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 3754 ΦΕΚ-Α 3 8-1-1929 Περί αρμοδιότητας της Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 3754 ΦΕΚ-Α 3 8-1-1929  Περί αρμοδιότητας της Αστυνομίας των Πόλεων ... 11/08/2019

Δείτε περισσότερα