Ο κ Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας δέχτηκε το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. 10-11-2000

Ο κ Πρόεδρος της Ελληνικής  Δημοκρατίας δέχτηκε το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. 10-11-2000
Τελευταία ενημέρωση 14/12/2018

 Την 10-11-2000 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έγιναν δεκτά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο, στον οποίο ανέπτυξαν τα θέματα που απασχολούσαν τους αποστράτους.