Μάχη των Αθηνών (Νοεμβριανά) 18-11-1916

 Μάχη των Αθηνών (Νοεμβριανά) 18-11-1916
Τελευταία ενημέρωση 18/11/2015

 Μάχη των Αθηνών (Νοεμβριανά) 18-11-1916
Δύναμη 3.000 Γάλλων υπό το Ναύαρχο Dartigue du Fourne αποβιβάζεται στο Φάληρο και στον Πειραιά για να καταλάβει στρατηγικά σημεία των Αθηνών, προκειμένου να εξαναγκάσει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου να αποσύρει στρατεύματα από τη Θεσσαλία και να παραδώσει τις ποσότητες πολεμικού υλικού που ζητήθηκαν. Ακολουθεί κανονιοβολισμός και μάχη στο χώρο Ζαππείου-Σταδίου, όπου σκοτώνονται ή τραυματίζονται 194 Γάλλοι και 84 Έλληνες, χωρίς να υπολογίζονται οι άμαχοι. Η αποχώρηση των Γάλλων δίνει, την επόμενη ημέρα, την αφορμή οχλοκρατικών βιαιοτήτων σε βάρος των βενιζελικών πολιτών, που θεωρήθηκαν συνυπαίτιοι για την πολεμική ενέργεια των Συμμάχων