Ψήφισμα ΠΟΑΑΣΑ για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Ψήφισμα ΠΟΑΑΣΑ για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Τελευταία ενημέρωση 17/03/2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης να φέρει στη διάρκεια του καλοκαιριού προς ψήφιση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών << Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας , Οργανωτικά Θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  >> συνήλθε εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και αφού συζήτησε την πρόταση της Κυβέρνησης για την ένταξη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. , με το εκβιαστικό δίλημμα ή στο Ε.Τ.Ε.Α. ή σε ιδιωτική ομαδική Ασφάλιση ( Επαγγελματικό Ταμείο ) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 41/2003 Ε.Ε. αποφάσισε και εξέδωσε το παρακάτω 

ΨΗΦΙΣΜΑ

1.      Δεν δεχόμαστε την προτεινόμενη λύση και την ένταξη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. .

2.      Δεν δεχόμαστε την μετατροπή του σε ιδιωτική Ομαδική Ασφάλιση ( Επαγγελματικό Ταμείο ) .

3.      Εμμένουμε στην άποψη ότι το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. πρέπει να παραμείνει με την σημερινή νομική μορφή , υπο την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόσφατες , του έτους 2013 , διατάξεις .

4.      Αναδεικνύουμε το γεγονός ότι το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είναι αυτόνομος και βιώσιμος φορέας επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των στελεχών και των αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας .

5.      Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την διάταξη του άρθρου 221 καθώς τυχόν ψήφισή της αφενός θα μειώσει περαιτέρω τα εισοδήματά μας , αφετέρου θα αποτελέσει ευθεία παραβίαση των πρόσφατων αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που μας δικαιώνουν και θέτουν όρια μη περαιτέρω μειώσεων βάσει των αρχών της αναλογικότητας , της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας .

Εφ’ όσον η Κυβέρνηση δεν σεβαστεί τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις και έλθει σε αντίθεση με αυτές , η Ομοσπονδία μας κατόπιν γνωμοδοτήσεως των Νομικών μας Συμβούλων θα προβεί , στο έσχατο μέσο ,  που είναι η προσφυγή στην Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη .

Ειδικότερα θα προσβάλλει με αίτηση Ακυρώσεως τη συγκεκριμένη διάταξη για λόγους καθ’ υποτροπήν αντισυνταγματικής Νομοθέτησης  .

 

Αθήνα 4η Αυγούστου 2014

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο                                                            Ο

 Γενικός Γραμματέας                                  Πρόεδρος