Ενημέρωση των μελών μας για τη διεκδίκηση και επιστροφή αναδρομικώς παρακρατηθέντων Επιδομάτων-Δώρων

Ενημέρωση των μελών μας για τη διεκδίκηση και επιστροφή αναδρομικώς παρακρατηθέντων Επιδομάτων-Δώρων
Τελευταία ενημέρωση 16/10/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

                                                   Αθήνα 16  Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:«Δικαστική διεκδίκηση και επιστροφή αναδρομικώς των   παρανόμως παρακρατηθέντων, Επιδομάτων- Δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας και λοιπών μειώσεων στις συντάξιμες αποδοχές με το Ν.4093/2012 και 4051/2012 » 

Αγαπητοί συνάδελφοι.
   Σχετικά με τα αναφερόμενα στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας  και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των μελών σας, μετά από νομική επεξεργασία του Νομικού μας Συμβούλου Νικήτα Καλογιαννάκη σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ως γνωστόν τα τελευταία έτη το Ελληνικό Δημόσιο, με διάφορες νομοθετικές διατάξεις  προέβη σε διαδοχικές μειώσεις των συνταξίμων αποδοχών μας  και σε σταδιακές περικοπές των επιδομάτων-δώρων  εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και  του επιδόματος αδείας και τελικά στην  πλήρη κατάργηση των τελευταίων.
 Ειδικότερα και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος:
1. Mε το άρθρο  πρώτο, του Ν.4093/2012, υποπαράγρ. 1Α- 6 περίπτ. 3,  τα επιδόματα  και δώρα  εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, από 01-01-2013,  καταργήθηκαν πλήρως. 
2. Mε το άρθρο  πρώτο, του Ν.4093/2012,  παρ. 1Α-5 περίπτωση 1,  η  μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε  αιτία,  μειώθηκε  από 01.01.2013,  ποσοστιαίως  από 5%-20%  και τέλος,
3. Mε το άρθρο 6. παρ. 2 του Ν.4051/2012  μειώθηκαν οι  επικουρικές συντάξεις από 10%-20%.

Όμως όλες  οι ανωτέρω νομικές διατάξεις,  συμφώνως με τις αποφάσεις της Ολομελείας  του  Σ.τ.Ε. με αριθμό 2287/2015 έως 2290/2015, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, (ημερομηνία δημοσίευσης της πρώτης απόφασης 2287 την 10-6-2015) . Στη συνέχεια και με βάση την  ανωτέρω Νομολογία,  δικαιώθηκε μεγάλος αριθμός συνταξιούχων, που είχαν προσφύγει με αγωγές  σε κατώτερα δικαστήρια .
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω  συστήνεται ανεπιφύλακτα  σε όλους τους  συναδέλφους,  που  δεν έχουν ακόμη καταθέσει    σχετική αγωγή, αλλά και σε εκείνους που κατέθεσαν και έχει παρέλθει διετία, να το πράξουν άμεσα ώστε να τρέχουν από την επίδοση αυτής και οι σχετικοί τόκοι επιδικίας 6%, καθώς δεν αρκεί η όχληση για την  έναρξή της.

Όμως ,επειδή η σύνταξη - κατάθεση και επίδοση της σχετικής αγωγής ενδεχομένως να απαιτήσει ένα  αρκετό χρονικό διάστημα, συστήνεται   προκειμένου να διακοπεί  η παραγραφή της σχετικής απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου,  για ένα εξάμηνο, να κατατεθεί νομίμως  άμεσα και σχετική  Αίτηση/Όχληση (ατομικά ή και ομαδικά),  ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Ομοσπονδία εκτός της σημερινής Ανακοίνωσης αποστέλλει  προς τους  Συνδέσμους – Ενώσεις σχετικό έγγραφο για ενημέρωση των μελών τους .
Ο Νομικός Σύμβουλος
Νικήτας Καλογιαννάκης
Δικηγόρος ΑΜ.35527 ΔΣΑ
Τηλ.6976809100
 Με εκτίμηση

             Ο                              Ο
             Γεν. Γραμματέας                              Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς               ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                          Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ