Οριστική εκκαθάριση των αναδρομικών ποσών Ν 4575/2018 . Πότε θα ολοκληρωθεί ;

Οριστική εκκαθάριση των αναδρομικών ποσών Ν 4575/2018 . Πότε θα ολοκληρωθεί ;
Τελευταία ενημέρωση 04/06/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
            ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
      Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                           
          Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr
        ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
     Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253


Αθήνα, 4-6-2019

Αρ. Πρωτ: 2695                    Προς:

Τους Συνδέσμους - Ενώσεις

Κύριε Πρόεδρε ,
Σας γνωρίζουμε , ότι όπως  μας ενημέρωσαν απο το Γ.Λ.Κ.  η οριστική εκκαθάριση των αναδρομικών Ν 4575/2018 των  στρατιωτικών συντάξεων θα καθυστερήσει και ως πιθανή χρονική επίλυση είναι τα τέλη Σεπτεμβρίου , λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού .
                                                                                                                                                            Με εκτίμηση
                                                                                               Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.
                                                Ο                                                                          Ο
                                               ΓΓ                                                           Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
                        ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσεύς                       ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                                 Αντιστράτηγος ε.α.                                              Υποστράτηγος ε.α.