ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Μ.
Τελευταία ενημέρωση 15/04/2023

Στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ ιδρύθηκε και λειτουργεί Τράπεζα αίματος στο όνομα της Ένωσης Αποστράτων ΕΚΑΜ για τις Ανάγκες των μελών μας και των οικογενειών τους , αλλά και των συναδέλφων που υπηρετούν στην ΕΚΑΜ . Όποιοι επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια , μπορούν να δώσουν άιμα σε οποιδήποτε Νοσοκομείο της Χώρας που διαθέτει Μονάδα αιμοδοσίας , υπέρ του Σωματείου  με Κωδικό 13827 ..