Σύσκεψη της Π.Ο.Α.Σ.Α. και του Συντ/κού Συμβουλίου των Ενώσεων αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. 6-9-2016

Σύσκεψη της Π.Ο.Α.Σ.Α. και του Συντ/κού Συμβουλίου των Ενώσεων αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. 6-9-2016
Τελευταία ενημέρωση 25/10/2020

 Την 6-9-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. με την παρουσία και της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Στη συνάντηση, εκ μέρους των αποστράτων των Ε.Δ. συμμετείχαν οι:
Υποσ-γος ε.α. Ε. Δανιάς, Πρόεδρος ΕΑΑΣ,  Συνταγματάρχης ε.α. Ν. Καίσαρης  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν. Σ. Περβαινάς,  Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού Αντιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α. Π.Ν. Γ. Γεωργακόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ Αντιπτέραρχος ε.α. Σ .Καββούρης,  Πρόεδρος ΕΑΑΑ Αντισμήναρχος ε.α. Ι.Κρανιάς, Διευθύνων σύμβουλος ΕΑΑΑ.                                                               
Εκ μέρους της Π.Ο.Α.Σ.Α. έλαβαν μέρος ο Α΄Αντιπρόεδρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, Αν/γος ε.α. και επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ. και το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, Ανγος ε.α. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως οι συνέπειες για τα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού Ν. 4387/2016, η καθυστέρηση στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των  Ν. 4093/2012 και 4307/14 και οι τρόποι συλλογικής αντίδρασης. Αποφασίστηκε η κλιμάκωση του αγώνα και ως πρώτο βήμα η αποστολή εγγράφου σε όλους τους αρμόδιους φορείς για την άρση των ιδιαίτερα επαχθών και πρωτοφανών ρυθμίσεων  του Ν. 4387/2016, για τα στελέχη  των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων  Ασφαλείας στην ενέργεια και την  αποστρατεία και για  την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. Στη συνάντηση επικράτησε πνεύμα ομοψυχίας και αποφασιστικότητας για το συντονισμό των ενεργειών και την περαιτέρω συλλογική και μαζική συστράτευση στον  αγώνα από όλους τους αποστράτους μέχρι να αποκατασταθεί η Δικαιοσύνη.