Απελευθέρωση του Μετσόβου 31-10-1912

Απελευθέρωση του Μετσόβου    31-10-1912
Τελευταία ενημέρωση 31/10/2015

 Μικτό στρατιωτικό απόσπασμα, υπό τον Αντισυνταγματάρχη Μήτσα, μετά από σκληρό αγώνα, απελευθερώνει το Μέτσοβο. Στον αγώνα συΑπελευθέρωση του Μετσόβου    31-10-1912 μμετέχει και τμήμα από 53 εθελοντές Κρήτες, υπό τον Γ. Σκουλά.