Υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη (Ε.Ο.Κ. ) 28-5-1979

41 χρόνια απο την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη (Ε.Ο.Κ. τότε )

41 χρόνια απο την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη (Ε.Ο.Κ. τότε )

  Συμπληρώνονται 41 χρόνια σήμερα από την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε), χάρη στις ενέργειες του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στις 28 Μαΐου 1979, κατά τη διάρκεια επί ... 29/05/2020

Δείτε περισσότερα