Συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α με τον Γενικό Διευθυντή του ΝΙΜΙΤΣ 14-3-2018

Συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α με τον Γενικό Διευθυντή του ΝΙΜΙΤΣ  14-3-2018
Τελευταία ενημέρωση 16/03/2018

     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                 
         Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΑΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΝΙΜΤΣ
 
Αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α., αποτελούμενη από τους:
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο Υποστράτηγο ε.α. Πρόεδρο
2) ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ Οδυσσέα Αντιστράτηγο ε.α. Γ. Γραμματέα
3) ΤΣΙΒΙΚΗ Ηλία Αντιστράτηγο ε.α. Ταμία
4) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο Αντιστράτηγο ε.α. Ειδ. Γραμματέα
5) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριο Επίτιμο Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο ε.α. Μέλος Δ.Σ.
6) ΠΑΛΙΑΚΑΣΗ Βασίλειο Υπαστυνόμο Β’ Μέλος Δ.Σ.
 
Πραγματοποίησε την 14-03-2018 συνάντηση με το Γεν. Δ/ντη ΝΙΜΤΣ Ταξίαρχο (Υ.Ι.) κ. Γεώργιο ΓΙΑΝΝΑΚΟ.
Η συνάντηση που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, είχε χαρακτήρα ενημέρωσης των μελών της Π.Ο.Α.Σ.Α. για το ίδρυμα και την πορεία των αιτημάτων που απασχολούν τους αποστράτους και αποτέλεσαν αντικείμενο της συνάντησης. Ο κ. Γεν. Δ/ντης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάχουν και στις ενέργειες που γίνονται για την επίλυση τους. Ειδικότερα όπως είπε:
1) Επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της μηχανογραφικής υποδομής και ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού συστήματος για τα ραντεβού.
2) Θα προωθηθεί το θέμα της διεύρυνσης της βάσης των δικαιούχων ( πρόταση κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ) με την κατάθεση σχετικής νομοθετικής τροπολογίας.
3) Παρέχεται πάντα εξυπηρέτηση των δικαιούχων κατά προτεραιότητα.
4) Σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση της κοινωνικής υπηρεσίας στρατού θα μεριμνήσει να αποσταλεί σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων ΝΙΜΤΣ στα περιφερειακά στρατιωτικά νοσοκομεία.
Ο πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. ευχαρίστησε τον κ. Γενικό για την ενημέρωση, την φιλοξενία και τις ενέργειές του και δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργειών προς το ΝΙΜΤΣ μέσω της υγειονομικής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. και περαιτέρω ενίσχυσή του με προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. σε μια από κοινού προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.