Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 14/12/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

                                                                                                                                     Αθήνα 3 Δεκεμβρίου   2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα, 3-12-2018 και ώρα 12.00, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας   κ.  Προκόπης   ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,  δέχτηκε   στο   Προεδρικό Μέγαρο,   αντιπροσωπεία   του   Δ.Σ.   της   Πανελλήνιας   Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο  κ. Ευάγγελο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ, τον  κ. Γρηγόριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,τον κ. Δημήτριο ΜΠΕΤΤΑ, τον κ. Οδυσσέα ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ   τον κ. Ηλία ΤΣΙΒΙΚΗ, τον κ. Δημήτριο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ και τον κ. Κωνσταντίνο ΠΑΠΟΥΤΣΗ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. απένειμε στον   Πρόεδρο   της   Δημοκρατίας   το   έμβλημα   της   Ομοσπονδίας,   ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του στον τόπο.

                                                              Ο                                                     Ο
                                             Γεν. Γραμματέας                                   Πρόεδρος

                              ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                                     Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                          Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ