Πληροφορίες για την Κατάθεση αίτηση διακοπής ( όχλησης ) της παραγραφής προς το ΝΣΚ

Πληροφορίες για την Κατάθεση αίτηση διακοπής ( όχλησης ) της παραγραφής προς το ΝΣΚ
Τελευταία ενημέρωση 18/10/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                
Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας                             Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
 Αντιστράτηγος ε.α.

Αρ. Πρωτ:  2180Β                                                                  ΠΡΟΣ:
Τους Συνδέσμους - Ενώσεις
Θέμα: «Πληροφορίες για την Κατάθεση αίτηση διακοπής ( όχλησης ) της παραγραφής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους»
Σχετ : Υπ’αριθμ. 2180 απο 16-10-2018 έγγραφό μας .
Κύριε πρόεδρε,
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας  σχετικά με την Κατάθεση της αίτησης διακοπής ( όχλησης ) της παραγραφής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη διεύθυνση Ακαδημίας 68 ΤΚ 106 78 ΑΘΗΝΑ  συμπληρωματικά  υπάρχουν οι εξής τρόποι μετά από σημερινή επίσκεψη και ενημέρωση στο  ΝΣΚ :
1.    Αυτοπρόσωπα για την Αττική : Υποβάλλουμε την αίτηση διακοπής (πρωτότυπη ) στο ΝΣΚ και βγάζουμε φωτοτυπία της αίτησης πάνω στην οποία ο υπάλληλος στο πρωτόκολλο του ΝΣΚ σφραγίζει και δίνει αριθμό πρωτοκόλλου .Αυτό θα χρειαστεί αργότερα για την αγωγή ως δικαιολογητικό .
2.    Ταχυδρομικά για την Περιφέρεια : Τα στέλνουμε ταχυδρομικά ατομικά  συστημένα και κρατάμε τον αριθμό-απόδειξη . Μαζί με Φ/Ο της φωτοτυπίας της αίτησης που έχουμε στο αρχείο μας  τα δίδουμε αργότερα για την αγωγή μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που σας έχουμε γνωρίσει στο σχετικό , στον δικηγόρο   .
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας . Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε  πληροφορία .
Με εκτίμηση

                           Ο                                                                                       Ο
             Γεν. Γραμματέας                                                                   Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                        ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                                     Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ