Προεδρία της Δημοκρατίας

Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας

Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας

Την Δευτέρα  29-10-2014 έγινε η τρίτη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας . Για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα   ... 14/04/2015

Δείτε περισσότερα