Έκτακτο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΠ.Ο.Α.Α.Σ.Α. Κατερίνη 24-25 Ιουνίου 2000

Έκτακτο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΠ.Ο.Α.Α.Σ.Α. Κατερίνη 24-25 Ιουνίου 2000
Τελευταία ενημέρωση 17/05/2016

Το έκτακτο Πανελλήνιο Συνέδριο συνήλθε, με¬τά από απόφαση που ελήφθη στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο, στην Κατερίνη το διήμερο 24 και 25 Ιουνίου 2000. Την οργάνωση του Συνεδρίου ανέλαβε ο Σύνδεσμος Αποστράτων Πιερίας, ύστερα από αίτηση προσφορά του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Δημ. Παπαχρήστου. Το Συνέδριο συγκλήθηκε εκτάκτως προκειμένου να εξετάσει όλα τα θέματα που τέθηκαν στο πρώτο Συνέδριο, αλλά δεν ελήφθησαν αποφάσεις.
Κατά την εκδήλωση της πρώτης ημέρας ετίμη-σαν το Συνέδριο με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Νομάρχης Πιερίας κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ο οποίος έθεσε από την πρώτη στιγμή το Συνέδριο υπό την αιγίδα του, ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Ιωάννης ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ, ο Βουλευτής Πιερίας κ. Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑ-ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. κ. Αθα-νάσιος ΓΚΙΤΣΑΣ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Σώματος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας κ. Ιωάννης ΛΟΥΙΖΟΣ και εκπρόσωποι φορέων.
Στο Έκτακτο Συνέδριο, εκτός από τους εκπροσώπους των μελών, προσήλθαν και έλαβαν μέρος και μέλη της ΠΟΣΑΣΑ με επικεφαλής τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της, κ. Νικόλαο Κέφη.
Το βάρος της συζητήσεως έπεσε στο θέμα της συγχωνεύσεως της ΠΟΣΑΣΑ με την ΠΟΑΑΣΑ, που ήταν και επιθυμία όλων των πλευρών. Έγι¬νε διεξοδική συζήτηση με καλή πίστη και ενωτικό πνεύμα από όλες τις πλευρές και επήλθε σημαντική προσέγγιση. Δεν ελήφθη οριστική απόφαση, διότι οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΑΣΑ επιφυλά¬χθηκαν προκειμένου τα νέα στοιχεία, που προέκυψαν από την συζήτηση, να συζητηθούν και να εγκριθούν από τη Γενική τους Συνέλευση, ώστε να υπάρξει επίσημη και έγκυρη αποδοχή της ενο¬ποιήσεως των δύο Ομοσπονδιών.
Επειδή το θέμα αυτό θεωρείτο μείζονος ση¬μασίας, για την ομαλή εξέλιξη του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι οι Σύνδεσμοι που είχαν προσχωρήσει στην ΠΟΑΑΣΑ υπερέβαιναν τους είκοσι πέντε, απο¬φασίσθηκε το θέμα να επανέλθει στο επόμενο κανονικό Συνέδριο της ΠΟΑΑΣΑ. Παράλληλα καταγράφηκαν και όλες οι προτάσεις των μελών, οι οποίες παραπέμφθηκαν και αυτές να επανεξετασθούν συνολικά, στα πλαίσια του νέου κλίματος που είχε διαμορφωθεί, στο επόμενο Συνέδριο.