Η απάντηση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την μη ενημέρωση των δικαιουμένων αναπροσαρμοσμένο εφάπαξ

Η απάντηση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την μη ενημέρωση των δικαιουμένων αναπροσαρμοσμένο εφάπαξ
Τελευταία ενημέρωση 02/02/2019

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Διέυθυνση Ασφάλισης Παροχών απάντησε στο απο 5-12-2018 έγγραφό μας όπως σας έχουμε ενημερώσει με άλλη ανάρτησή μας  και ειδικότερα μας γνωρίζει τα παρακάτω , τα οποία και σας γνωστοποιούμε . Γεγονός είναι ότι μετά την παρέμβασή μας συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ  για το θέμα , προκλήθηκε σχετική γνωμοδότηση του ΝΣ του Ταμείου και έγινε ανάρτηση εκ νέου και με σχετικές έντυπες αιτήσεις .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Αριθ. Πρωτ.: 1030 / 2 / 59
Προς: Π.Ο.Α.Σ.Α.
Μενάνδρου 54
Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
 
Κοιν.: κ. Πρόεδρο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή Εφάπα§ βοηθήματος τ. μετόχων του Ταμείου μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4307/2014.
ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ. πρωτ.: 2199/5-12-2018 έγγραφο Π.Ο.Α.Σ.Α..

Αναφορικά με τα θέματα που τίθενται στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι μετά από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου και εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών, το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με την υπ' αριθ. 1.4 10-1-2019 Απόφαση του Α.Δ.Α.  6ΜΓΙΟΡΡΞ-ΥΡΙ  αποφάσισε ότι:
1.    Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., των οποίων η ασφάλιση τους έληξε από 1-8-2012 έως 31-7-2014 και δικαιούνται τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής της διαφοράς των βασικών μισθών κατά 50% (  άρθρο 86 του ν. 4307/2014  ) , ανέρχεται σε 5 έτη από το τέλος του έτους που γεννήθηκε το δικαίωμα της αναπροσαρμογής του αρχικού ληφθέντος εφάπαξ βοηθήματος δηλαδή μέχρι 31-12-2021.
2.    Να μη γίνει δεκτό το αίτημα που αφορά την ατομική ενημέρωση με επιστολή ή e mail των τ. μετόχων που δικαιούνται την αναπροσαρμογή του ληφθέντος εφάπαξ βοηθήματος και μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, καθότι δεν υφίσταται τοιαύτη υποχρέωση του Ταμείου, αφού η ενημέρωση των ενδιαφερομένων δεν είναι ιδιαίτερα δυσχερής.
3.    Να ενημερωθεί εγγράφως η Ομοσπονδία σας και για την καλύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων να αναρτηθεί εκ νέου σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς και το σχετικό υπόδειγμα της αίτησης, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι τ. μέτοχοι του Ταμείου που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία.
Περισότερα πατήστε ΕΔΩ
 


ο
Προισταμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών

Ευάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Πύραρχος