4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. Τρίκαλα 7-8 Ιουνίου 2003

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. Τρίκαλα 7-8 Ιουνίου 2003
Τελευταία ενημέρωση 17/05/2016

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο οργανώθηκε στα Τρίκαλα την 7/8 Ιουνίου 2003, με ευθύνη του Συν-δέσμου Ν. Τρικάλων. Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Πολύμερος και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου του Συνδέσμου, χάρις στις άοκνες προσπάθειες τους πέτυχαν να οργανώσουν ένα άρτιο από κάθε πλευρά Συνέδριο με ευρεία συμμετοχή των τοπικών αρχών και λοιπών παραγόντων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν τα κάτωθι:
1.    ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Παναγιώτης Πρόεδρος
2.    ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Βασίλειος Αντ/δρος
3.    ΛΕΦΑΣ Παναγιώτης Γεν. Γραμματέας
4.    ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Χρήστος Ταμίας
5.    ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Αθανάσιος Μέλος
6.    ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Μέλος
7.    ΚΑΤΣΑΝΟΣ Στυλιανός Μέλος
Το 4ο Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στο θέμα «Η νέα τάξη πραγμάτων ως συνέπεια της παγκο-σμιοποίησης». Το θέμα ανέπτυξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Νικόλαος Κουτρουμπής, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις, που περικλείει η «Νέα τάξη πραγμάτων», η οποία προβάλλεται και επιδιώκεται μέσα από την παγκοσμιοποίηση.
Τόνισε δε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν αφορά μόνο στην διαμόρφωση μίας ελεύθερης σε παγκό¬σμια κλίμακα αγοράς, διακίνησης αγαθών, πληροφοριών, κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού, τεχνολογίας κ.λ.π., αλλά παράλληλα διαμορφώνει ένα νέο παγκόσμιο πολιτισμό, βασισμένο στην θεαματική ανάπτυξη και διάδοση παγκοσμίως, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εν γένει προϊόντων του ανθρωπίνου πνεύματος, τα οποία τείνουν να καταστούν κοινά αποκτήματα των λαών του πλανήτη.
Οι δε οραματιστές της δημιουργίας μιας νέας πολυπολιτισμικής διεθνούς κοινωνίας, με την ανάμιξη και ομαλή συμβίωση λαών και πολιτισμών, ελπίζουν στην ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει, μοιραίως, σύγκρουση πολιτισμών, οι οποίοι από την φύση τους δεν μπορούν να συνυπάρξουν.
Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, το οποίο έλαβε τη σημερινή του μορφή.
Στο Συνέδριο παρέστησαν ο Νομάρχης Τρικάλων κ. Ηλίας Βλαχογιάννης, Βουλευτές του Νομού εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των αρχών , εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλοι προσκεκλημένοι.
Στο Συνέδριο τιμήθηκαν από την Ομοσπονδία οι: Ευάγγελος Βλαχοκώστας μαχητής του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη και ο Νικόλαος Παπακωνσταντίνου μαχητής της μάχης του Λιτόχωρου το 1946.