Το Δ.Σ. της Σ.Α.Σ.Α.Ν Φθιώτιδας 30-5-2021

Το Δ.Σ. της Σ.Α.Σ.Α.Ν Φθιώτιδας   30-5-2021
Τελευταία ενημέρωση 10/06/2021

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 Χατζοπούλου 9 Τ.Κ 35131 
Τηλ fax: 22310 38450 
e-mail: apostratoiastynomikoi@vahoo.qr 
 
Λαμία 2 Ιουνίου 2021 
 
ΘΕΜΑ: Εκλογή Νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
 
Σας γνωρίζουμε ότι από τις Αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 30 - 5 - 2021 στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, εξελέγη Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή και Συγκροτήθηκε σε Σώμα ως κάτωθι:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος Ανθ/μος ε.α. Πρόεδρος
2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α. Αντιπρόεδρος
3. ΤΣΙΚΝΑΣ Βασίλειος Ανθ/μος ε.α. Γεν. Γραμματέας
4. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α Ταμείας
5. ΣΓΑΓΙΑΣ Γεώργιο Λ.Σ Υπέυθ.Δημ. Σχέσεων
6. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α.
7. ΚΟΛΩΝΙΑΣ Ευάγγελος Π.Σ.
8. ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κωνσταντίνος Λ.Σ.
9. ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος Ανάπ. Σύνταξη Πατρός

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΜΠΛΕΤΣΟΣ Εμμανουήλ του Βασιλείου (Πρόεδρος)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Χαραλάμπους (Γραμματέας)
ΛΑΪΝΑΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Μέλος)