Το Δ.Σ. Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ναυπακτίας - Δωρίδας

Το Δ.Σ. Συνδέσμου  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ναυπακτίας - Δωρίδας
Τελευταία ενημέρωση 10/06/2021

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ   ΣΩΜΑΤΩΝ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  -   ΔΩΡΙΔΑΣ               

  Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΖΩΝΗ  Τ.Κ:30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ       
   e-mail: sundesmosa@gimail.com                         
  facebook: Σύνδεσμος Αποστράτων  Σ.Α  Ν-Δ. 
 
Ναύπακτος      09 /06 /2021   
    
                                                                  Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
 
Σας γνωρίζουμε ότι την 09/06/21 στο γραφείο του Συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκε   Δ.Σ  με θέμα Ανασύσταση  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας  και  ανάδειξη  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου.
Η σύνθεση του  νέου  Δ. Σ   έχει  ως  εξής:  
 
                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
1. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ  Σταύρος  του  Νικ.                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ              
2. ΣΜΠΟΥΚΗΣ  Βασίλειος του Ιωαν.                          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       
3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  Παναγιώτης του Βας.               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          
4. ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Φώτιος του Ιωαν.             ΤΑΜΙΑΣ                      
5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  Γεώργιος  του  Απος.               ΜΕΛΟΣ                     
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  Γεώργιος  του  Χριστοφ.           ΜΕΛΟΣ                      
7. ΝΤΕΚΑΣ Θεόδωρος  του   Κων.                                  ΜΕΛΟΣ                     
                                
                                            Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
 
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
                                                      
              ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ  Σταύρος                               ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  Παναγιώτης