Τα σωματεία των Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας επέδωσαν υπόμνημα στον κ. ΤΣΙΠΡΑ

Τα σωματεία των Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας επέδωσαν υπόμνημα στον κ. ΤΣΙΠΡΑ
Τελευταία ενημέρωση 19/07/2021

 Σωματεία Αποστράτων  Ενόπλων  Δυνάμεων  και Σωμάτων Ασφαλείας          

Περιφέρειας  Κρήτης
 
                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ηράκλειο 16 Ιουλίου 2021
Παραδώσαμε  υπόμνημα  στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, με την ευκαιρία επίσκεψης της Προέδρου του Αλέξη ΤΣΙΜΠΡΑ ,   στο Ηράκλειο, με θέμα  :
α- την συνέχιση  των κρατήσεων  αλληλεγγύης στις συντάξεις, παρά τις Αποφάσεις ΣΤΕ.
β-την συνέχιση παρακράτησης από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού των κρατήσεων του Ν.4093/2012 ,παρά  τις των αποφάσεις ΣΤΕ.
γ- την κατάργηση της προσαύξησης 3/35, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ.169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51   , με τις  διατάξεις του ν.4387/16 ,καθώς και με τις διατάξεις του ν.4670/20.
-Ζητούμε την πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση, των Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι ζήτημα λειτουργίας της Δημοκρατίας , η μη εφαρμογή των Αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1- ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Σταύρος
2- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  :ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
3-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜ. ΣΩΜ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ :ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΛΟΣ Νικόλαος
4- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ :ΜΑΥΡΑΚΗΣ Σπύρος
5- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ:ΚΡΟΥΣΑΣΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
6- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤ. ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ :ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Ευάγγελος
7- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  :ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος
Επικοινωνία : Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ( 6976401840, sapostratonh@hotmail.gr)

                                                                             ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
                                        Σωματεία
Αποστράτων  Ενόπλων  Δυνάμεων  και Σωμάτων Ασφαλείας          
Περιφέρειας  Κρήτης
                                       Ηράκλειο 16 Ιουλίου 2021
                       Προς
              ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
Ζητούμε την παρέμβασή σας, στα παρακάτω ζητήματα:
 
1-_Εισφορά αλληλεγγύης.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθ. 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του, έκρινε οριστικά και αμετάκλητα παράνομη και αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και την παρακράτηση αυτής από τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και αποστράτων.
 Με την υπ’ αριθ. 2287/2015 απόφασή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έχει ήδη κρίνει αντισυνταγματική την παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που ξεπερνούσαν τα 300 ευρώ μεικτά. Η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011 που προέβλεπε την περικοπή των επικουρικών συντάξεων που ξεπερνούσαν τα 300 ευρώ μεικτά σε ποσοστό από 3% έως 10% κρίθηκε ως μη συμβατή με το Σύνταγμα .
Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. 2288/2015 απόφασή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ σε όλες τις κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που ξεπερνούσαν τα 1.400 ευρώ μεικτά.
Η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 με την οποία επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης κρίθηκε αμετάκλητα αντίθετη στο Σύνταγμα.
Εφόσον οι ανωτέρων αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχουν ανατραπεί από μεταγενέστερες αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, συνεχίζουν να ισχύουν και δεσμεύουν το ελληνικό κράτος από τη δημοσίευσή τους, δηλαδή από τη 10η Ιουνίου του 2015,με την υποχρέωση καταβολής των παρακρατηθέντων αναδρομικά .
Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει άμεσα την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους και να δρομολογήσει την  καταβολή των αναδρομικών.
 
2-.Συνέχιση παρακράτησης/μείωση μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, βάσει του Ν. 4093/2012, ενώ αυτός ο νόμος πέραν της αντισυνταγματικότητάς του καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν.4387/2016.
Ειδικότερα,  συμπληρώθηκε πενταετία, από   την ημερομηνία δημοσίευσης (13-05-2016), του Ν.4387/2016  συμφώνως με τον οποίον καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4093/2012,  κατά το μέρος  που αφορούσαν κρατήσεις/μειώσεις που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222) και την εφαρμοστική εγκύκλιο   του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ.
Το Μ.Τ.Σ. οφείλει άμεσα να σταματήσει τις ανωτέρω κρατήσεις και να καταβάλλει τα παρανόμως παρακρατηθέντα  ποσά στους δικαιούχους.
 3 -Καταργήθηκε η προσαύξηση 3/35, με τις  διατάξεις του ν.4387/16 ,καθώς και με τις διατάξεις του ν.4670/20 , όπως προκύπτει  στα μηνιαία ενημερωτικά από 01/2019 έως και σήμερα των αναπροσαρμοσμένων συντάξεων ΕΦΚΑ ,(εθνική, αναλογική, προσωπική διαφορά).
Ειδικότερα ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ.169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51 (εξ ου και τα 3 χρόνια του Κονδύλη) και συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παράγραφος 3, “Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.”
 Τα τρία αυτά χρόνια είναι  κομβικά για τις συντάξεις χαμηλόβαθμων συναδέλφων ειδικά μετά το νόμο Βρούτση, την αύξηση των συντελεστών ανταποδοτικής  σύνταξης,  και τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.
-Τέλος ζητούμε την πλήρη εφαρμογή των Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
 
 
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ -  ΠΡΟΕΔΡΟΙ
 
1- ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Σταύρος
2- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  :ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
3-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜ. ΣΩΜ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ :ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΛΟΣ Νικόλαος
4- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ :ΜΑΥΡΑΚΗΣ Σπύρος
5- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ:ΚΡΟΥΣΑΣΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
6- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤ. ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ :ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Ευάγγελος
7- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  :ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος
 
 
ΚΟΙΝΩΠΟΙΕΙΤΑΙ
1- Ε.Α.Σ.
2- Ε.Α.Α.Α.
3- ΠΟΑΣΑ