Συνεργασία του Σ.Α.Σ.Α. Μεσσηνίας Μουσιακή προθήκη στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας

Συνεργασία του Σ.Α.Σ.Α. Μεσσηνίας Μουσιακή προθήκη στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας
Τελευταία ενημέρωση 20/05/2021

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 
Καλαμάτα 17 Μαΐου 2021
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΘΕΜΑ : ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας, δημιούργησε ένα χώρο, στον οποίο εκτίθενται στολές, ιστορικά αντικείμενα και είδη που προέρχονται από τα παλαιά Ελληνικά Σώματα Ασφαλείας , δηλαδή την Ελληνική Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων. Συγκεκριμένα με μέριμνα της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας κατασκευάστηκε μια πολύ όμορφη ειδική  προθήκη στο χώρο μπροστά από το Γραφείο Διευθυντού Αστυνομίας. Για την προθήκη αυτή ο Σύνδεσμός μας, με δαπάνες του, προμηθεύθηκε κούκλες βιτρίνας τις οποίες έντυσε με στολές της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων. Επίσης τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με υποδείξεις ειδικού διακοσμητή , μουσειακά αντικείμενα των δύο αυτών Σωμάτων. Τα αντικείμενα είναι προσφορά μελών του Συνδέσμου μας και περιλαμβάνουν στολές, όπως αναφέρθηκε, υπηρεσιακό εξοπλισμό , παλαιά χρηστικά αντικείμενα κλπ. Ο Σύνδεσμός μας εύχεται να υπάρξει δυνατότητα να αναδειχτούν ακόμα περισσότερο και καλύτερα, τα πολλά, μουσειακής φύσεως αντικείμενα, που υπάρχουν στην κατοχή  αποστράτων , ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική πορεία της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, η οποία είναι συνυφασμένη με την νεώτερη Ιστορία της Πατρίδος μας.   
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟΣ