Συνεδρίαση του ΔΣ. του Μ.Τ.Σ της 8-8-2017

Συνεδρίαση του ΔΣ. του Μ.Τ.Σ της 8-8-2017
Τελευταία ενημέρωση 08/08/2017

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. σήμερα την 8 Αυγ 2017 και στη συνέχεια εξέδωσε την παρακάτω
                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνήλθε σήμερα την 8 Αυγ 2017 το ΔΣ του ΜΤΣ στα γραφεία του με αντικείμενο, μεταξύ των άλλων θεμάτων, την ενημέρωση των νέων μελών του και την λήψη απόφασης σχετικά με τον χειρισμό της δικαστικής διένεξης μεταξύ του ΜΤΣ και της PICAR A.E.E μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 2376 /2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και την εν συνεχεία υποβολή αιτήσεων αναστολής και αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης, που εκκρεμούν στον 'Αρειο Πάγο. Περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ