Συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ.Α. Ν Ηρακλείου με τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ.Α. Ν Ηρακλείου με τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
Τελευταία ενημέρωση 23/05/2021

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Συνάντηση Δ.Σ με τον Αρχηγό ΕΛΛΑΣ Αντ/γο ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχάλη, τον Γεν. Αστυν. Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης,  Υποστράτηγο ΡΟΥΤΣΑΚΗ Αντώνη και  τον Αστυν.Δ/ντή Ηρακλείου, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Νικόλαο στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, στην οποία  τέθηκαν ζητήματα του κλάδου και δόθηκε υπόμνημα
 
 
Πρωτ. :  22/2021   Ηράκλειο 22 Μαίου 2021
 
Κύριε Αρχηγέ
 
Σας καλωσορίζουμε και δηλώνουμε συμπαραστάτες στο έργο σας και το έργο των εν ενεργεία συναδέλφων μας.
 
Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που καταβάλετε για την στέγαση των Σωματείων Αποστράτων στα Αστυνομικά  κτίρια και της Ομοσπονδίας στις Αστυνομικές Σχολές.
 
Ζητούμε την παρέμβασή σας, στα παρακάτω ζητήματα:
 
 
 
1.Συνέχιση παρακράτησης/μείωση μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, βάσει του Ν. 4093/2012, ενώ αυτός ο νόμος πέραν της αντισυνταγματικότητάς του καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν.4387/2016.
 
Ειδικότερα,  συμπληρώθηκε πενταετία, από   την ημερομηνία δημοσίευσης (13-05-2016), του Ν.4387/2016  συμφώνως με τον οποίον καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4093/2012,  κατά το μέρος  που αφορούσαν κρατήσεις/μειώσεις που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222) και την εφαρμοστική εγκύκλιο   του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ.
 
 2-Απόδοση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ,ποσού 4% των προστίμων  που επιβάλλονται από την Ελληνική Αστυνομία (μέτρο που εκκρεμεί από το 2014).
 
3-Καταργήθηκαν οι προσαυξήσεις 3/35, με τις  διατάξεις του ν.4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) ,καθώς και με τις διατάξεις του ν.4670/20 (νόμος Βρούτση), όπως προκύπτει  στα μηνιαία ενημερωτικά από 01/2019 έως και σήμερα των αναπροσαρμοσμένων συντάξεων ΕΦΚΑ ,(εθνική, αναλογική, προσωπική διαφορά)
 
Ειδικότερα ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ.169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51 (εξ ου και τα 3 χρόνια του Κονδύλη) και συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παράγραφος 3, “Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.”
 
 Τα τρία αυτά χρόνια είναι  κομβικά για τις συντάξεις χαμηλόβαθμων συναδέλφων ειδικά μετά το νόμο Βρούτση, την αύξηση των συντελεστών ανταποδοτικής  σύνταξης, τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, κ,λ,π
 
Επίσης εκφράζουμε την συμπαράστασή μας, σε όλα τα αιτήματα οικονομικά και θεσμικά των Σωματείων των εν ενεργεία συναδέλφων μας και ιδιαίτερα την άμεση θεσμοθέτηση  του Αστυνομικού επαγγέλματος ως επικίνδυνου.
 
 
 
Για το Δ.Σ.
 
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                   Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ