Συνάντηση με Πρόεδρο Μ.Τ.Σ. την 13-5-2014

Συνάντηση με Πρόεδρο Μ.Τ.Σ. την 13-5-2014
Τελευταία ενημέρωση 29/04/2015

Την 13-5-2014 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Ομοσπονδιών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με το νέο Πρόεδρο του ΜΤΣ Αντιστράτηγο ε.α. κ. Χαρίλαο Μπουκοβάλα, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Ταξίαρχου κ. Νικόλαου Τσελεκίδη.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν από μέρους μας σειρά ερωτημάτων και αιτημάτων και εκφράστηκε η έκδηλη αγωνία των αστυνομικών για την πορεία και το βιώσιμο του Ταμείου, αφού καθ' όλο τον προηγούμενο χρόνο οι επιπτώσεις των αποφάσεων και των εξελίξεων είχαν αρνητικότατη κατάληξη με μόνιμη επωδό την αύξηση εισφορών και τη μεγάλη μείωση των αποδόσεων. Επίσης, επαναφέραμε επιτακτικά στο προσκήνιο το πάγιο αίτημά μας για συμμετοχή και εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Ταμείου κατά αναλογικό τρόπο, γεγονός που πρέπει επιτέλους να προωθηθεί και στηριχθεί από τη νέα Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και από τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Υπογραμμίζεται ότι η αναλογική εκπροσώπηση της ΕΛ.ΑΣ. στη διοίκηση του Ταμείου ήταν κοινό αίτημα της μικτής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την αναζήτηση πόρων του Ταμείου, η οποία, σημειωτέον ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2014 και παρέδωσε το πρακτικό της στη Διοίκηση του ΜΤΣ. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίστηκε η ανάγκη για την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του πρακτικού της ανωτέρω Επιτροπής.

  Όπως σημείωσε ο κ. Πρόεδρος, η Διοίκηση του Ταμείου προώθησε και ολοκληρώνεται στο επόμενο διάστημα διεθνής διαγωνισμός για την ενοποίηση όλων των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ταμείο θα συνεχίσει να χορηγεί απρόσκοπτα το μέρισμα εφόσον υπάρξει διασφάλιση των εισερχομένων εισφορών σύμφωνα και με την προωθούμενη προς τούτο τροπολογία. Επίσης, κατ' έτος υποχρεούται να πραγματοποιεί αναλογιστική μελέτη την οποία θα υποβάλλει για έγκριση στην αναλογιστική αρχή και από την οποία θα προσδιορίζεται και το ύψος του χορηγούμενου μερίσματος. Το ΒΟΕΑ χορηγείται κανονικότατα χωρίς κανένα πρόβλημα και ήδη έχουν εξοφληθεί οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τον Μάρτιο του 2014.

  Στη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ο Πρόεδρος υποστράτηγος ε.α. κ. Θεόφιλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ο Αντιπρόεδρος αντιστράτηγος ε.α. και επίτιμος Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Γρηγόριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.