Συμπληρωματική πληρωμή ποσών του Ν.4734/2020 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Συμπληρωματική πληρωμή ποσών  του  Ν.4734/2020 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Τελευταία ενημέρωση 18/12/2020

 
1. Σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 1439/2020 απόφασης του ΣτΕ και των, ν.4734/2020 (άρθρο 33) & ΚΥΑ Φ.11321/37311/1610/2020 (ΦΕΚ4536/Β/14-10-2020),  επεστράφη για το 11μηνο ( 11-6-2015 έως 12-5-2016), ποσό της μείωσης του Ν. 4093/12 λόγω των παράνομων κρατήσεων. Το ποσό αυτό, ήταν ένα μικρό μέρος από τα δικαιούμενα που μας έχουν παρανόμως αφαιρέσει .
2. Όπως είχαμε επισημάνει, δυστυχώς και σε αυτά τα κουτσουρεμένα  ποσά, διαπιστώθηκαν λάθη τα οποία αφορούσαν:
τους διοικητικώς αποκατασταθέντες συναδέλφους σε  μεταγενέστερο  χρόνο,  δικαίωση, που περιλαμβάνει και το επίδικο χρονικό διάστημα, όλο ή μέρος του, επίσης 
μειωμένα ή μηδενικά ποσά σε όσους  η σύνταξη  πιστώθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το επίδικο χρονικό διάστημα, όλο ή μέρος του καθώς και
σε  γενικότερο λάθος υπολογισμού του δικαιούμενου ποσού  που είναι ανεξάρτητο από τις δυο παραπάνω περιπτώσεις π.χ. λάθος καταχώρησης και υπολογισμού  της μείωσης του Ν. 4093/12.
3. Σας γνωρίζουμε ότι,  τα λάθη αυτά, αποκαταστάθηκαν και τα συμπληρωματικά ποσά πιστώθηκαν την 27-11-2020 στους τραπεζικούς  λογαριασμούς των δικαιούχων.
4. Αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, όπως μας γνώρισαν Πρόεδροι Σωματείων -Ενώσεων (π.χ. μεταβίβαση σύνταξης σε τέκνα, μέχρι την ενηλικίωση τους το επίδικο χρονικό διάστημα, μεταγενέστερη υπαγωγή ασφαλισμένου σε καθεστώς Σύνταξης Αναπηρίας κ.λπ.) , στις οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί τα λάθη, θα πρέπει να κατατεθεί  Αίτηση στον e-ΕΦΚΑ .
5. Αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και από όσους επιθυμούν, διότι όπως γνωρίζετε, δεν εφαρμόστηκε  πλήρως η απόφαση 1439/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ, μη καταβάλλοντάς μας   το ποσό από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων,  καθώς και των  επιδομάτων εορτών και αδείας για το ίδιο χρονικό διάστημα ( 11-6-2015 έως 12-5-2016).
6. Επισυνάπτεται  σχετική Αίτηση -Ένσταση,
η οποία θα πρέπει να κατατεθεί ή αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην Δ/νση: e-ΕΦΚΑ/ Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα/Δ΄  Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων & εφάπαξ Δημοσίου Τομέα/ Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής & Εφάπαξ /Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας & Πυροσβεστικού Σώματος/Τμήμα Ενστάσεων & Προσφυγών Φιλελλήνων 13-15-Τ.Κ.:  10557 ΑΘΗΝΑ
  Μπέττας Δημήτριος
Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΑ