30 ΦΕΚ Β 1944 της 13-5-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας COVID-19 έως 24-5-2021

30 ΦΕΚ Β 1944 της 13-5-2021  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας COVID-19 έως 24-5-2021
Τελευταία ενημέρωση 15/05/2021

 ΦΕΚΒ 1944 της 13-5-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ