Κατάθεση υπομνήματος του Σ.Α.Σ.Α. Ν Ηρακλείου και ερώτηση βουλευτή για Ε.Α.Σ. και Μ.Τ.Σ.

Κατάθεση υπομνήματος του Σ.Α.Σ.Α. Ν Ηρακλείου και ερώτηση βουλευτή για Ε.Α.Σ. και Μ.Τ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 11/07/2021

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ                                               

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ <<Ο ΤΑΛΛΩΣ>>
Αγίου  Αρτεμίου 1 Ν Αλικαρνασσός                                       Ηράκλειο 26 Ιουνίου 2021
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ.  71601 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΗΛ/ΦΑΧ  : 2810280570                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ                                                                  
Mail :      sapostratonh@hotmail.gr                                  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Ιστότοπος  :   www.sasanh.gr                                      ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πρωτ. : 132 /2021
Ζητούμε την παρέμβασή σας, στα παρακάτω ζητήματα:
 
1_Εισφορά αλληλεγγύης.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθ. 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του, έκρινε οριστικά και αμετάκλητα παράνομη και αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και την παρακράτηση αυτής από τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και αποστράτων.
 Με την υπ’ αριθ. 2287/2015 απόφασή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έχει ήδη κρίνει αντισυνταγματική την παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που ξεπερνούσαν τα 300 ευρώ μεικτά. Η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011 που προέβλεπε την περικοπή των επικουρικών συντάξεων που ξεπερνούσαν τα 300 ευρώ μεικτά σε ποσοστό από 3% έως 10% κρίθηκε ως μη συμβατή με το Σύνταγμα .
Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. 2288/2015 απόφασή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ σε όλες τις κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που ξεπερνούσαν τα 1.400 ευρώ μεικτά.
Η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 με την οποία επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης κρίθηκε αμετάκλητα αντίθετη στο Σύνταγμα.
Εφόσον οι ανωτέρων αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχουν ανατραπεί από μεταγενέστερες αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, συνεχίζουν να ισχύουν και δεσμεύουν το ελληνικό κράτος από τη δημοσίευσή τους, δηλαδή από τη 10η Ιουνίου του 2015,με την υποχρέωση καταβολής των παρακρατηθέντων αναδρομικά .
Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει άμεσα την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους και να δρομολογήσει την  καταβολή των αναδρομικών.
 
2-.Συνέχιση παρακράτησης/μείωση μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, βάσει του Ν. 4093/2012, ενώ αυτός ο νόμος πέραν της αντισυνταγματικότητάς του καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν.4387/2016.
Ειδικότερα,  συμπληρώθηκε πενταετία, από   την ημερομηνία δημοσίευσης (13-05-2016), του Ν.4387/2016  συμφώνως με τον οποίον καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4093/2012,  κατά το μέρος  που αφορούσαν κρατήσεις/μειώσεις που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222) και την εφαρμοστική εγκύκλιο   του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ.
Το Μ.Τ.Σ. οφείλει άμεσα να σταματήσει τις ανωτέρω κρατήσεις και να καταβάλλει τα παρανόμως παρακρατηθέντα  ποσά στους δικαιούχους.
                                                    Ο                                                Ο
                                              Πρόεδρος                                         ΓΓ 
                                          ΟΥΡΑΝΟΣ Νίκος                      ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ Γιάννης 
 
 
 Επι του θέματος Κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο Αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Βασίλη, προς τους Υπουργούς
 
Αναφορά στη Βουλή  (3231/07-07-21),για 
-κατάργηση ΕΑΣ
-άμεση παύση κρατήσεων ΜΤΣ του Ν.4093/2012 και
- επιστροφή των παρακρατηθέντων στους  δικαιούχους
Κατατέθηκε Αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Βασίλη, προς τους Υπουργούς
- εργασίας και Κ.Υ. , Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, 
-οικονομικών, Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ και 
Εθνικής άμυνας ,Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, σχετική με το υπόμνημα που υπέβαλλε ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α.,Νομού Ηρακλείου, στο Κίνημα Αλλαγής, στα πλαίσια της επίσκεψης στο Ηράκλειο της Προέδρου του ,Φώφης ΓΕΝΗΜΑΤΑ.
Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει άμεσα την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους και να δρομολογήσει την  καταβολή των παρακρατηθέντων , συμμορφούμενη, με τις υπ’ αριθ. 504/2021  και 2287/2015 αποφάσεις  της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού,  οφείλει να παύσει τις κρατήσεις  του Ν. 4093/2012, ενώ αυτός ο νόμος πέραν της αντισυνταγματικότητάς του, καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν.4387/2016 και να αποδώσει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους.