Εργασίες 21ου ΠΣ Π.Α.Σ.Α. 1ης Ημέρας

Εργασίες 21ου ΠΣ Π.Α.Σ.Α. 1ης Ημέρας
Τελευταία ενημέρωση 12/07/2021

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα και την Ημερήσια Διάταξη του 21ου Π.Σ.
Πραγματοποιήθηκε η εκλογή Προέδρου του Πανελλήνιου Συνεδρίου  και ανέλαβνε τα καθήκοντά του Ο Αντιστράτηγος ε.α. και Β Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννηξς και χρέη Γραμματέα εκτέλεσε  ο Γ.Γ..
  Ο Πρόεδρος του Π.Σ. μετά την εκλογή του , αφού διαπίστωσε  απαρτία, κήρρυξε  την έναρξη των εργασιών και ανακοίνωσε  τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Συνεδρίου ως εξής: (άρθρα 18 , 19 & 20 παρ 1-4  ):

•    Ανάγνωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. των Εκθέσεων του διενεργηθέντος διαχειριστικού ελέγχου των ετών 2019 και 2020
•    Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού  δράσης του Δ.Σ. για τα έτη 2019 και 2020 από τον Πρόεδρο .
•    Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού  Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019 .
•     Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού  Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020
•    Παρουσίαση του Προϋπολογισμού ετών 2020 και 2021 από τον Ταμία.
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. εκθέτει τα πεπραγμένα του Δ. Σ.

                                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο παρουσιαζόμενος διοικητικός απολογισμός είναι ο τελευταίος της δεύτερης 3 ετίας που βρίσκομαι στο τιμόνι της Ομοσπονδίας μας.
Είναι διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων για το χρονικό διάσημα που μεσολάβησε από το συνέδριο της Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κινήθηκε βάσει των αποφάσεων που έλαβε το ανωτέρω συνέδριο, οι οποίες και αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό εκκίνησης όλων των ενεργειών μας .
Συγκεκριμένα :
Α) Συμμετείχαμε στη μεγάλη συγκέντρωση της ΔΕΘ , μαζί με τους εν ενεργεία συναδέρφους μας , διεκδικώντας τα χαμένα μας , προσπαθώντας να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας και κυρίως να αναδείξουμε το μεγάλο εθνικό θέμα της Μακεδονίας μας.
Β) Οριοθετήσαμε τις διεκδικήσεις μας , τόσο από οικονομικής άποψης ( υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων , κατάργηση της  προσωπικής διαφοράς , κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , επαναφοράς των δώρων), όσο και από την άποψη ανάκτησης της χαμένης αξιοπρέπειάς μας και ανάδειξης της τεράστιας κοινωνικής προσφοράς μας.
Γ) Προβήκαμε σε συναντήσεις θεσμικού , κοινωνικού και διεκδικητικού χαρακτήρα . Στα πλαίσια αυτά συναντηθήκαμε :
α) με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στον οποίον θέσαμε τα ζητήματα του ΠΟΚΕΑ, του ΜΤΣ , του ΝΙΜΤΣ (διεύρυνση βάσης δικαιούχων ) της δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου αξιοποίησης των αποστράτων , της υλοποίησης του νόμου , χρηματοδότησης του ΜΤΣ . 
β) Με τον Υπουργό Κοινωνικών ασφαλίσεων στον οποίο θέσαμε το μέγα ζήτημα της χρηματοδότησης των σωματείων ( άρθ.102/Ν.4387/2016) όπως επίσης και τη δέσμευση της Κυβέρνησης για κατάργηση του  κακού  νόμου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΑΟΥ ,
γ) Με τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. στους οποίου διαμηνύσαμε ότι οι απόστρατοι πάντα θα είναι και θα αισθάνονται μέλη της μεγάλης οικογένειας της Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα. Ζητήσαμε επίσης την υλοποίηση της δέσμευσης του κ. Αρχηγού για παροχή γραφείων στην ομοσπονδία εντός του χώρου των Σχολών της τέως Χωροφυλακής , την ένταξη μέλους της ΠΟΑΣΑ στο Δ.Σ. του ιδρύματος «Παιδικές Εξοχές » , την ένταξη μέλους της ΠΟΑΣΑ στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ ως και την αναβάθμιση της γιορτής των Αποστράτων, 
δ) Με τον πρόεδρο του ΜΤΣ στον οποίο κάναμε γνωστό ότι αδιαπραγμάτευτη θέση της Ομοσπονδίας μας είναι :
1) κοινή δράση για αξιοποίηση της περιουσίας του ταμείου ,
 2) καμία μείωση μερίσματος για τους δικαιούχους , 
3) αναλογικότερη εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ταμείου , 
4) καμία σκέψη για πιθανό διαχωρισμό του ΜΤΣ. Επίσης κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για αύξηση των εσόδων του ταμείου.
ε) Με τον Δήμαρχο Αθηναίων στον οποίο κάναμε γνωστό ότι η Ομοσπονδία , δρώντας μέσα στην κοινωνία συμπαρατάσσεται στις σκέψεις του για μια πρωτεύουσα ασφαλή και καθαρή. 
Δ) Διεκδικήσαμε και, μετά από αγώνα μηνών καταφέραμε να πετύχουμε την επιχορήγησή μας από την πολιτεία βάσει του αρθ. 102 του Ν.4387/16. Έτσι εισέρρευσε στο ταμείο της Ομοσπονδίας το χρηματικό ποσό των 175.000. ευρώ.
Ε) Προβήκαμε σε δράσεις που αφορούσαν την περαιτέρω καταξίωση της Ομοσπονδίας μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις Δήμων , σωματείων , οργανώσεων και φορέων με πανελλήνια εμβέλεια.
ΣΤ) Κληθήκαμε και συμμετείχαμε σε επιτροπές της Βουλής για την προώθηση των θέσεων της σε συγκεκριμένα νομοσχέδια.
Ζ) Συμμετείχαμε σε πολλές εκδηλώσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων , ενώσεων και συνδέσμων ανά την επικράτεια.
Η) Αναβαθμίσαμε τον θεσμό της « κοπής πίτας της ΠΟΑΣΑ » με την επαναφορά της γιορτής στον ιστορικό και συμβολικό για εμάς χώρο των Σχολών της τέως Χωροφυλακής.
Θ) Καταθέσαμε προτάσεις στα αρμόδια « φόρα » που στόχο είχαν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας .
I) Συμμετείχαμε , μαζί με άλλες οργανώσεις συνταξιούχων , σε συγκεντρώσεις , ομιλίες και πορείες που στόχο είχαν την προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων μας και ικανοποίησης των αιτημάτων μας .
ΙΑ) Αναβαθμίσαμε την εφημερίδα μας , την δική μας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ » , πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των φύλλων της σε πάνω από 12.000.
IB) Εκδώσαμε το βιβλίο « 20 χρόνια ΠΟΑΣΑ ». Το βιβλίο αυτό αποτελεί όλη την ιστορία της ΠΟΑΣΑ, αναφέρεται στους διαχρονικούς αγώνες μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων του συνόλου των αποστράτων των Σ.Α. και ταυτόχρονα τιμά όλους εμάς που , σε βάρος του προσωπικού μας χρόνου , ασχολούμαστε με την επίλυση των προβλημάτων της μεγάλης οικογένειας των αποστράτων.
ΙΓ) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δρώντας αποτελεσματικά κατάφερε να φέρει κοντά στα σωματεία μεγαλύτερο αριθμό αποστράτων με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών μας , πανελλαδικά , κατά 30% περίπου.
ΙΔ) Είχαμε αποτελεσματική συνεργασία με τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων για την σωστή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αποστράτων γύρο από όλα τα θέματα που μας απασχολούν αλλά και παρείχαμε νομική κάλυψη για την δικαστική υπεράσπιση των αιτημάτων μας.
ΙΕ) Δώσαμε τη μεγάλη μάχη υπεράσπισης των συμφερόντων μας κατά τη διαβούλευση αλλά και την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νόμου . Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι και την ψήφιση του νόμου αυτού .
ΙΣΤ) Αναδείξαμε με παρεμβάσεις μας στον τύπο και την τηλεόραση την πλήρη διαφωνία της Ομοσπονδίας στο νόμο καθόσον αυτός περιέχει διατάξεις ιδιαίτερα επαχθείς για τους αποστράτους όπως η μη χορήγηση της 13ης σύνταξης , η κατάργηση της 35ετίας για πλήρη σύνταξη , η διατήρηση της «προσωπικής διαφοράς» , η κατάργηση της 3ετίας «ΚΟΝΔΥΛΗ » , ο μη υπολογισμός των 14μηνων ανά έτος εισφορών μας .
ΙΖ) Είχαμε ηχηρή παρουσία έξω από το ΣΤΕ κατά την ημέρα έναρξης της πιλοτικής δίκης για την αντισυνταγματικότητα ή όχι των -διατάξεων που αφορούν τα αναδρομικά και τα δώρα μας.
ΙΗ) Κάναμε πραγματικότητα ένα αίτημα ετών αποκτώντας τα δικά μας    γραφεία  μέσα στον ιστορικό και συμβολικό χώρο της Μεσογείων .
ΙΘ) Συνεχίζουμε  τον αγώνα για την απόδοση της επιχορήγησης στην Ομοσπονδία μας , βάση του του Ν. 4387/2016 για τα έτη 2018 ,2019 και 2020.
Σημειωτέον  ότι το αναλογούν στην Ομοσπονδία μας ποσό είναι περίπου 550.000 ευρώ . 
Ολοκληρώνοντας το διοικητικό απολογισμό , ως πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας είμαι υπερήφανος που λειτουργώντας ενωτικά και χωρίς κομματικές αγκυλώσεις , διαμορφώσαμε μαζί μια ΠΟΑΣΑ Προσφοράς ,Ομοψυχίας, Αλληλεγγύης , Συμμετοχής και Αγωνιστικής δράσης ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα κοινά προβλήματα μας , να διαμορφώσουμε το αύριο της Ομοσπονδίας μας και να μεταβούμε στην νέα εποχή όπως αυτή παρουσιάζεται με τις νέες προκλήσεις κοινωνικού και εθνικού χαρακτήρα. 
Σας ευχαριστώ.

 
 Ο Ταμίας εκθέτει τα οικονομικά στοιχεία.
 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. αναγιγνώσκει την έκθεση του .
 Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου:
I.    καλεί του συνέδρους που επιθυμούν  να τοποθετηθούν επί των πεπραγμένων να εκθέσουν τις απόψεις τους (εντός ενός 3λεπτου) έκαστος.
II.    Καλεί τους συνέδρους να εγκρίνουν
•    Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού  Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019 .
•    Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού  Απολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020.
•    Έγκριση προϋπολογισμού ετών 2020 και 2021 .

III.    Καλεί τα μέλη να εγκρίνουν συνολικά τα πεπραγμένα και να απαλλάξουν τα μέλη του Δ. Σ. και της Ε. Ε. από κάθε ευθύνη.
 Τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. :
    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγορίου, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου και του Νομικού Συμβούλου ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα για θέματα αρμοδιότητάς τους. (
Τοποθετήσεις συνέδρων μη υποψηφίων   :

Εισηγητής : ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης

1) Ενσωμάτωση ασφαλιστικών ταμείων πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων
Δυστυχώς και μέχρι σήμερα οι νεοκατατασσόμενοι Αστυνομικοί, διαχωρίζονται ασφαλιστικά σε ποσοστό 3 προς 1 και εγγράφονται στη δύναμη των ταμείων των πρώην Σωμάτων. Πρέπει να σταματήσει ο διαχωρισμός αυτός και να πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση και ομογενοποίηση των δυο ταμείων αφού δεν υφίστανται τα δύο Αστυνομικά Σώματα. Όλοι γνωρίζουμε τις διαφορές στις απολαβές των αστυνομικών κατά την συνταξιοδότησή τους, εφάπαξ και μέρισμα.
2) Υποχρεωτική εγγραφή στα πρωτοβάθμια σωματεία αμέσως μετά την αποστρατεία
Με νομοθετική ρύθμιση δύναται να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό. Με την αύξηση των μελών στα σωματεία θα αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι, θα συμμετέχουν περισσότερα μέλη και θα λαμβάνονται σωστότερες αποφάσεις και θα εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία με περισσότερα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Εορτασμός ημέρας τιμής αποστράτων
Με ενέργειες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., κάθε χρόνο πραγματοποιείται η εορτή προς τιμή των αποστράτων, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, σ΄ όλη τη χώρα. Εμείς επιθυμούμε να εμπλουτίσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των αποστράτων και σε άλλες εκδηλώσεις όπως: οργάνωση εκθέσεων εικαστικών τεχνών με έργα αποστράτων των Σ.Α., διοργάνωση εθελοντικών δράσεων για αιμοδοσία, βοήθεια σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, συνδρομή στη λειτουργία μονάδων ΑΜΕΑ, επισκέψεων σε Αστυνομικές Υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, πραγματοποίηση διαφόρων ημερίδων με κοινωνικά κλπ θέματα, συμμετοχή σε αγώνες σκοποβολής και πολεμικών τεχνών αποστράτων και τέλος να αντιλαμβάνονται με όλα αυτά οι εν ενεργεία συνάδελφοί μας, ότι και εμείς είμαστε κομμάτι της ΕΛ.ΑΣ. το οποίο δεν μπορεί ούτε να χαθεί αλλά ούτε και να αποκοπεί από το Σώμα.
4) Προαγωγή Αστυνομικών Υποδιευθυντών σε Διευθυντές
Η απόφαση προαγωγής Αστυνομικών Υποδιευθυντών σε Διευθυντές μετά την αποστρατεία των προερχομένων από ΤΕΜΑ, έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ενδιαφερομένους αλλά και με χαρά από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η απόφαση όμως να υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός για την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, μείωσε τη δυνατότητα υποβολής από όλους τους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να μην υποβάλλουν ή να μην προλάβουν να υποβάλλουν αίτηση και να κριθούν εκπρόθεσμοι. Παρακαλούμε για την επέμβαση της ΠΟΑΣΑ για τη λύση του προβλήματος με μια μικρή επιμήκυνση της ημερομηνίας λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
5)Εξωστρέφεια ΠΟΑΣΑ και Συνδέσμων/Ενώσεων
Πρέπει και οφείλουμε στην κοινωνία, τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και τη δυναμική μας να την καταθέσουμε προς όφελος της κοινωνίας μας. Η προσφορά μας στην ενέργεια δεν σταματά με την αποστρατεία μας αλλά συνεχίζεται. Συμμετοχή των Συνδέσμων/Ενώσεων στο γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας. Συμμετοχή στα κοινά και στη λύση των προβλημάτων τους, εμπλοκή σε εθελοντικές ομάδες με δράσεις κοινωνικές και βοήθεια σε πάσχοντες-αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Ενέργειες σαν αυτές θα μας βγάλουν στην κοινωνία και θα μας ανοίξουν νέους ορίζοντες δράσης.
6)Δυναμική-αποφαστική και ενωμένη Π.Ο.Α.Σ.Α.
Με το ήθος, τον χαρακτήρα και τις αξίες που είχαμε στην αστυνομική μας σταδιοδρομία, να συνεχίσουμε τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Να διεκδικούμε δυναμικά, να διαμαρτυρούμεθα απαιτητικά και κόσμια και να απαιτούμε λύσεις στα προβλήματά μας και όχι υποσχέσεις μόνο.

Σας ευχαριστώ

Εισηγητής : ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος 
Του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυο είναι τα θέματα στα οποία θα αναφερθώ:
Το 1ο αφορά στην απόδοση τιμών στους αποδημήσαντες συναδέλφους, ανεξαρτήτως βαθμού.
Το είχαμε θίξει το θέμα ως Σύνδεσμος και στο συνέδριο στα Καμένα Βούρλα και συγκεκριμένα ο Γεν.Γραμματέας μας Σαββίδης Στέργιος, και είχαμε καταθέσει και σχετικά έγγραφα, αλλά μέχρι σήμερα δεν είδαμε καμιά αλλαγή.
Υπάρχει ένα παράπονο από τους συγγενείς και φίλους όταν πάμε αντιπροσωπεία από τον Σύνδεσμο σε κηδείες, καταθέτοντας φυσικά και στεφάνι, για την απουσία της Υπηρεσίας. 
Η παρουσία ένστολων κι ένα στεφάνι από την Υπηρεσία μετράνε αλλιώς. 30 χρόνια προσφοράς στην Υπηρεσία και στην κοινωνία δεν είναι λίγα για να μην τιμηθεί κάθε συνάδελφος όταν αποδημεί εις Κύριον. Δεν είναι υπερβολή να τιμούνται άπαντες ανεξαρτήτου βαθμού και όχι μόνο οι ανώτατοι Αξιωματικοί.
Να γίνει όπως στο Στρατό, αναλογικά για κάθε βαθμό. Δεν νομίζω να είναι θέμα κόστους ή δυνάμεως. 
Είναι απαράδεκτο να υπάρχει αστυνομική παρουσία και πολλές φορές παραπάνω από όσο χρειάζεται, σε πλήθος πάρεργων και εκδηλώσεων για τον κάθε πικραμένο και να μην διατίθεται για ένα 2ωρο ως μέρος απόδοσης τιμών για τον συνάδελφο.

Το 2ο θέμα αφορά στη χρήση των Κ.Α.Α.Υ. του Στρατού.
Πρόκειται όπως όλοι γνωρίζετε για τα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας, που εδώ και δεκαετίες δεν δικαιολογούν τον τίτλο τους και είναι Κέντρα Αναψυχής.
Το θέμα μας απασχολεί κάθε χρόνο επειδή σε ορισμένες περιφερειακές εγκαταστάσεις υπάρχει η ελαστικότητα από μέρους του αρμοδίου Υπευθύνου των ΚΑΑΥ και εισέρχονται τόσο εν ενεργεία συνάδελφοι, αλλά και απόστρατοι που είναι κάτοχοι ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ., ενώ σε περιφέρειες όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, οι απόστρατοι συναντούν την απαγόρευση εισόδου ακόμα κι αν είναι κάτοχοι Δ.Τ. της Ε.Α.Α.Σ.. 
Αυτό πρέπει να λυθεί οριστικά. Είμαστε αιμοδότες του Μ.Τ.Σ. και η χρήση των λεσχών και των ΚΑΑΥ, έπρεπε να είναι αυτονόητη με απλή επίδειξη  της ταυτότητας της Π.Ο.Α.Σ.Α.. 
Η οικονομική κρίση και οι περικοπές στις συντάξεις μας είχαν στην 1η γραμμή. Η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών θα είναι μια ανάσα. Μιλάμε για απλή ημερήσια επίσκεψη και χρήση της παραλίας, χώρων αναψυχής και σίτισης και όχι για διαμονή και επίσης είσοδο στις κατά τόπους Λέσχες Αξιωματικών. Κανείς δεν θα είχε αντίρρηση έστω και για ένα μικρό συμβολικό αντίτιμο στα Κ.Α.Α.Υ.. 
Το θέμα το έχει αναδείξει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με παράσταση στον κ.Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα μπορούσαμε να συντονιστούμε με την αντίστοιχη Ομοσπονδία.
Ευχαριστώ που με ακούσατε, εύχομαι καλή θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εισηγητής : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος 
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης
ΘΕΜΑ:"Η βία ως συνέπεια φανατισμού της κοινωνίας και ο ρόλος των αποστράτων της Ε Λ Α Σ για την αντιμετώπιση του φαινομένου".
- Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι. Σας χαιρετίζω με την σειρά μου και εύχομαι οι διεργασίες που αφορούν την διαδικασία διεξαγωγής του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π Ο Α Σ Α, το οποίο χαρακτηρίζεται και από την ιδιαιτερότητα ως σημαντικό ,λόγω εκλογικής διαδικασίας για ανάδειξη νέου προέδρου και ΔΣ, να στεφθεί με επιτυχία. Η προεκλογική περίοδος και όσα διημείφθησαν έλαβαν τέλος. Τέλος έλαβαν και οι αντιπαραθέσεις και τυχόν διαμάχες που προηγήθηκαν. Όλοι πλέον καλούμαστε ενωμένοι να αγωνιστούμε στον καλό αγώνα για την επίλυση των πολυποίκιλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τάξεις των Αποστράτων, για τις διεκδικήσεις στα δίκαια αιτήματα του κλάδου αλλά και για μια πληθώρα ζητημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης Στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς. Όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να παραγκωνιστούν ανταγωνισμοί και αντιθέσεις, να επικρατήσει πνεύμα ενότητας και συνεργασίας, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε και να πάρουμε. Καλή επιτυχία στις υποψηφιότητες για το αξίωμα του προέδρου αλλά και των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο μαστίζει τις τελευταίες δεκαετίες την κοινωνία και έχει φοβερές προεκτάσεις σε ότι αφορά την ασφάλεια, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή αλλά και την οικονομική ανάπτυξη ευρύτερα. Τη βία ως συνέπεια του φανατισμού. Ο φανατισμός είναι διαχρονικό φαινόμενο που ξεκινάει από την αρχαιότητα, συνεχίζει στον μεσαίωνα με έντονη μορφή(Ιερά Εξέταση)και εξακολουθεί να υφίσταται και στις μέρες μας με εντονότερη ακόμη μορφή Οι εκφάνσεις εκδήλωσης του είναι πολλές ,όπως θρησκευτικός φανατισμός, εθνοφυλετικος, πολιτικός-κομματικός, αθλητικός- οπαδικός φανατισμός και πολλές άλλες. Η γέννηση και η διατήρηση του οφείλεται στις παθογένειες της κοινωνίας και των ατόμων που τις συγκροτούν. Η αμαθεια, ο αναλφαβητισμός, το χαμηλό βιοτικό και οικονομικό επίπεδο γεννούν το φαινόμενο που προκαλεί εκτεταμένη βία και οδηγεί και στο θάνατο ακόμη ανθρώπους .Τα άτομα σε τέτοιες κοινωνίες καθίστανται επιρρεπή και ευάλωτα που επηρεάζονται και προσκολλώνται σε ιδεολογίες και προπαγανδιστικές θεωρίες, επιδεικνύοντας στρεβλή αγάπη και πίστη. Επίσης η μοναξιά, η ανασφάλεια και η έλλειψη αυτοπεποίθησης που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος τον ωθούν στον ενστερνισμό άκριτων ιδεών, στην ολοκληρωτική αφιέρωση σ αυτές και στην εκδήλωση ανεξέλεγκτων ενεργειών που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους ενός υγιούς ανθρώπου. Η ανωριμότητα, ο συναισθηματισμός, η απουσία κριτικού πνεύματος αλλά και οι μεγάλες αντιθέσεις που επικρατούν ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας προκαλούν τον φανατισμό και την βία σαν συνέπεια αυτού του φαινομένου..Δυστυχώς όσα προαναφέρθηκαν χαρακτηρίζουν και την Ελληνική κοινωνία. Στην καθημερινότητα παρακολουθούμε συγκρούσεις μεταξύ ομάδων και ατόμων με διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και τα αλλοτριωμένα άτομα φανατικών ομάδων, δογματικά και τυφλά υποταγμένα, εκδηλώνουν βίαιες συμπεριφορές. Οι διαπροσωπικές σχέσεις διαταράσσονται, μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και στην τελική ο διχασμός του λαού ενδέχεται να προκαλέσει ένοπλες συρράξεις, χάος και τυφλή βία. Σκορπά τον θάνατο, αποσυντονίζει την ομαλότητα, την ηρεμία, την ευημερία, την πρόοδο και την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη Στο σήμερα εκδηλώνεται ιδιαίτερα η οπαδική βία στο κομμάτι του αθλητισμού ,κυρίως σε γήπεδα ποδοσφαίρου ,μπάσκετ και στους κάθε είδους αθλητικούς χώρους. Επίσης σε χώρους σωματείων και συνδέσμων φιλάθλων και οπαδών ομάδων. Αλλά ακόμη και καθημερινό φαινόμενο έχει γίνει η βία που εκδηλώνεται σε πορείες και συγκεντρώσεις κυρίως υποπολιτισμικων και περιθωριακών ομάδων με ακραία ιδεολογική και πολιτική κουλτούρα και αξίες. Η βία που δημιουργεί ο φανατισμός και προέρχεται από το θρησκευτικό τόξο του ακραίου Ισλάμ(τζιχάντ), οι τεράστιες μεταναστευτικές ροές και η αθρόα παράνομη είσοδο στη χώρα ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα, τρόπο σκέψης και ζωής καταδεικνύουν με ακρίβεια για το τι ακριβώς συμβαίνει στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Κρίνεται επιβεβλημένη η εκδήλωση στοχευμένων ενεργειών για να περιοριστεί η εξαληφθει το φαινόμενο. Η αντιμετώπιση καθίσταται δύσκολη. Νόμοι και περιοριστικά μέτρα αδυνατούν από μόνα να το αντιμετωπίσουν. Το πάθος δύσκολα ξεριζώνεται. Το καλύτερο αντίδοτο είναι η παιδεία. Μπορεί να βγάλει τα άτομα από την αμάθεια, τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις καθως και από την επιθετική μανία που έχει ως επακόλουθο την τυφλή βία. Η παιδεία όταν βρει γόνιμο έδαφος, οδηγεί τον άνθρωπο σε εσωτερική περισυλλογή και τον μεταμορφώνει σε ένα αυτόφωτο, δημιουργικό άτομο που δύσκολα θα παρασυρθεί σε πράξεις βίας ενάντια στους συνανθρώπους του. Όσο ανεβαίνει το πνευματικό επίπεδο, άλλο τόσο ανεβαίνει το πολιτιστικό και οικονομικό. Όλοι γνωρίζουμε τις οικονομικές ζημιές που προκάλεσαν στη χώρα μας οι πολλαπλές και σε καθημερινή βάση πορείες και συγκρούσεις και η οπαδική βία. Οικονομικό μαρασμό. Κανείς δεν επισκέπτεται μια ανασφαλή χώρα ούτε επενδύει σε ανασφαλές περιβάλλον. Ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας, συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου. ʼτομα με δημοκρατική συνείδηση σέβονται τη διαφορετικότητα, δεν τυφλώνονται και ούτε οδηγούνται σε πράξεις βίας. Η πνευματική κοινότητα της χώρας έχει ηθική υποχρέωση να προστατεύσει το λαό από ορατούς και αόρατους κινδύνους που τον απειλούν. Έχει τη δυνατότητα και τον τρόπο να προβληματίσει και να πείσει. Να αποσυσκοτισει τον ανθρώπινο νου και να ηρεμήσει την ψυχή. Και αυτό με την συνεχή παρουσία της. Εμείς οι απόστρατοι της ΕΛΑΣ, ενεργό και δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση και εξάλειψη του φαινομένου. Η εμπειρία που διαθέτουμε και αποκτήσαμε στην μακρόχρονη υπηρεσιακή μας διαδρομή, μας κάνει υπόχρεους για ενεργή και δυναμική συμμετοχή για την αντιμετώπιση του φανατισμού και της βίας Μέσα από τη σωματειακή μας δράση αλλά και σε επίπεδο ομοσπονδίας με στοχευμένες ενέργειες μπορούμε να έχουμε σημαντική συμβολή. Διαλέξεις σε σχολεία ,σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους, συμμετοχή σε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας στα ΜΜΕ αλλά και διενέργεια σχετικών με το αντικείμενο ημερίδων και συνεδρίων και συνεργασία με τους εν ενέργεια συναδέλφους μας. Όλοι διαθέτουμε εμπειρία και γνώση, γιατί αντιμετωπίσαμε τέτοια φαινόμενα λόγω της φύσης του επαγγέλματος μας. 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι εύχομαι από καρδιάς να προκάλεσα έστω και στο ελάχιστο το ενδιαφέρον σας για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Εύχομαι να πάψουν τα πλήθη στην κοινωνία μας να γίνονται άβουλα όργανα των επιτηδείων και αντικείμενα εκμετάλλευσης. 

 Τοποθέτηση μελών Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α επί των τεθέντων από τους συνέδρους θεμάτων.
 Ο Πρόεδρος εισηγείται το περιεχόμενο του ψηφίσματος επί των εργασιών του Συνεδρίου ,και τις τυχόν προτάσεις ,προς τους αρμοδίους φορείς, και ζητάει την έγκριση του από το Συνέδριο.Τ ο ψήφισμα θα το διαβάσετε σε άλλη θέση της ιστοσελίδας μας