Αρχαιρεσίες της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 4-7-2021 για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε. Ε.

Αρχαιρεσίες της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 4-7-2021 για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε. Ε.
Τελευταία ενημέρωση 15/07/2021

Αρχαιρεσίες της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 4-7-2021 για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε. Ε.
 
Σήμερα την 4/7//2021  , ημέρα Κυριακή και ώρα 14.10 στο NOVOTEL συνήλθε η 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους
1. ΚΑΛΟΥΔΗ Αικατερίνη (Δικαστική αντιπρόσωπος )
2. ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος 
3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
η οποία εξελέγη ομόφωνα από τους Συνέδρους του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α., όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 8 του Καταστατικού. Η τριμελής επιτροπή προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, την Δικηγόρο Αθηνών, ΚΑΛΟΥΔΗ  Αικατερίνη .με Α.Μ. Δ.Σ.Α.33591, η οποία διορίστηκε νόμιμα, δυνάμει της υπ΄αριθ. 7709/11/6/2021 Πράξης διορισμού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4446/2016 (καλούμενη στο εξής ως σύνολο με τα . 3  μέλη ως «Εφορευτική Επιτροπή».
 
Περατωθείσης της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή άρχισε την καταμέτρηση των γραμμένων στην κατάσταση συνέδρων . Από την καταμέτρηση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Α) Σύνολο Εγγεγραμμένων Συνέδρων  εκατόν εξήντα έξι (166 )
Β) Σύνολο ψηφισάντων Συνέδρων εκατόν εξήντα  τέσσερα  (164)
 
Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης .
Βρέθηκαν εκατόν εξήντα  τέσσερα  (164 ) ψηφοδέλτια
ΕΓΚΥΡΑ εκατόν εξήντα δύο  (162) ψηφοδέλτια
ΑΚΥΡΑ  δύο (2 ) ψηφοδέλτια
ΛΕΥΚΑ  μηδέν (0)
 
Η Εφορευτική επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και  την Εξελεγκτική Επιτροπή , το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε  
Πρόεδρος : ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος  ψήφοι(91)
Μέλη του Δ.Σ. 
1. ΒΟΡΓΙΑΣ Κωνσταντίνος            ψήφοι(95)
2. ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας                  ψήφοι(87)
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος              ψήφοι(85)
4. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας           ψήφοι(85)
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης        ψήφοι(82)
6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος            ψήφοι(81)
7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Λεωνίδας             ψήφοι(78)
8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος          ψήφοι(73)
9. ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Αντώνιος               ψήφοι(73)
10. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος            ψήφοι(72)
11. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς          ψήφοι(70)
12. ΣΜΠΟΥΚΗΣ Βασίλειος               ψήφοι(70)
13. ΟΥΡΑΝΟΣ  Νικόλαος                ψήφοι(66)
14. ΒΕΛΗΣ Παναγιώτης     ( Πυροσβεστικό Σώμα ) ψήφοι(33)
και επιλαχόντες οι
15 .ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος                  ψήφοι(64)
16.ΣΠΥΡΑΚΟΣ Αθανάσιος                      ψήφοι(63)
17.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κωνσταντίνος                  ψήφοι(63)
18.ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ Θεόδωρος                    ψήφοι(61)
19.ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ Ιωάννης                      ψήφοι(58)
20.ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ Βασίλειος                     ψήφοι(57)
21.ΜΠΑΚΑΡΑΣ Γρηγόριος                       ψήφοι(51)
22.ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος                        ψήφοι(50)
23. ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειος                        ψήφοι(49)
24.ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος                          ψήφοι(48)
25.ΜΑΓΟΥΛΑΣ Αθανάσιος                     ψήφοι(42)
26.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική                    ψήφοι(38)
27.ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Μικόλαος                      ψήφοι(37)
28.ΜΑΥΡΑΚΗΣ Σπυρίδων                         ψήφοι(36)
29.ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος                      ψήφοι(36)
30.ΖΑΧΙΛΑΣ Ιωάννης                            ψήφοι(25)
31.ΣΚΛΙΑΣ Σωκράτης                          ψήφοι(25)
Υποψήφιος Πρόεδρος : ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος ψήφοι (69)
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
1. ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ Ευγενία                 ψήφοι(91)
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης                    ψήφοι(79)
3. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ                         ψήφοι(79)
και επιλαχόντες
1. ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ Βασίλειος                       ψήφοι(74)
2. ΡΕΝΤΙΦΗΣ Στέφανος                         ψήφοι(71)
3. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ Δημήτριος .                   ψήφοι(68)

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:
 
Πρόεδρος 
1. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
Μέλη του Δ.Σ. 
1. ΒΟΡΓΙΑΣ Κωνσταντίνος
2. ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
4. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης
6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος
7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Λεωνίδας
8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
9. ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Αντώνιος
10. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος
11. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
12. ΣΜΠΟΥΚΗΣ Βασίλειος
13. ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος
14. ΒΕΛΗΣ Παναγιώτης
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
1. ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ Ευγενία 
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης 
3. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ