Ανακοίνωση ΜΤΣ για παρακρατηθέντα ποσά από Τραπεζικά Ιδρύματα

Ανακοίνωση ΜΤΣ για παρακρατηθέντα ποσά από Τραπεζικά Ιδρύματα
Τελευταία ενημέρωση 31/01/2018

 Ανακοίνωση ΜΤΣ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
            Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διαδικασία παραμετροποίησης του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών από την «ΔΙΑΣ Α.Ε», καταχωρήθηκε εκ παραδρομής από την υπόψη εταιρεία εσφαλμένος κωδικός χαρακτηρισμού του αρχείου καταβολής μερισμάτων, με αποτέλεσμα να θεωρηθούν ως «ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ» αντί του ορθού «ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ» και να επιβαρυνθούν με το αντίστοιχο ανά τραπεζικό ίδρυμα κόστος συναλλαγής.
 
            Μετά τον εντοπισμό του παραπάνω σφάλματος έχουν ήδη αναληφθεί ενέργειες για τη διόρθωσή του, με ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων τραπεζικών ιδρυμάτων για την υλοποίηση των σχετικών αντιλογισμών και την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών  στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
 
                                                                                    Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού
 
                                                                                        Ο Γενικός Διευθυντής
 
 
                                                                                      Αθανάσιος Δημητριάδης
 
                                                                                                  Ταξίαρχος
Για περισσότερα πατήστε εδώ: